Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 865-МИ
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: провеждане на консултации и назначаване съставите на СИК за частичните избори за кметове, насрочени на 12 октомври 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 91 и чл. 464, т. 9 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

При провеждане на консултациите и назначаване съставите и ръководствата на СИК за произвеждане на частичните избори за кметове на кметства и кмет на община на 12 октомври 2014 г. се прилага Решение № 258-МИ от 30 април 2014 г. на ЦИК със следните изключения:

1. относно срокове се прилага Хронограмата за частични избори за кметове на община и кметства на 12 октомври 2014 г., приета с Решение № 600-МИ от 17 юни 2014 г. на ЦИК, изменена и допълнена с Решение № 849-МИ от 4 септември 2014 г. на ЦИК;

2. в консултациите участват партиите и коалициите и се спазва съотношението, посочено в Решение № 672-НС от 13 август 2014 г. на ЦИК.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения