Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 864-ПВР/МИ
София, 5 септември 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Кайнарджа, област Силистра

Постъпило е писмо с вх. № МИ-15-170 от 04.09.2014 г. от ОИК Кайнарджа, към което е приложено предложение от Димитър Николов Димитров, упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", за промени в състава на ОИК - Кайнарджа. Предлага се на мястото на Сезгюл Ибраил Осман - член на ОИК, да бъде назначена Пламена Калинова Александрова.

Към предложението са приложени: заявление от Сезгюл Ибраил Осман за освобождаването му от състава на ОИК поради пребиваването му в чужбина за повече от шест месеца; декларация от Пламена Калинова Александрова по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от личната карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Пламена Калинова Александрова.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Кайнарджа, Сезгюл Ибраил Осман, ЕГН ..., и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Кайнарджа, Пламена Калинова Александрова, ЕГН ....

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2518-МИ / 26.09.2023

    относно: регистрация на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2517-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кнежа, област Плевен

  • № 2516-МИ / 26.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Брегово, област Видин

  • всички решения