Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 863-ПВР
София, 20 септември 2011

ОТНОСНО:  възстановяване на внесен депозит от партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е заявление с вх. № 939 от 19.09.2011 г. на ЦИК от представляващия партия „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" Божидар Николов Томалев да бъде възстановен безлихвеният депозит, внесен в БНБ, за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Централната избирателна комисия счита, че липсва основание за възстановяване на депозита извън хипотезата на чл. 79, ал. 2, т. 1 от ИК, а именно, ако партията самостоятелно е получила не по-малко от 1 на сто от действителните гласове на национално ниво при проведени избори за президент и вицепрезидент на републиката. В този смисъл липсва правно основание за удовлетворяване на посоченото искане, още повече че Конституционният съд в мотивите си, в раздел VІ от Решение № 4, постановено по конституционно дело № 4/2011 г. е приел, че депозитът „гарантира сериозността на участието в изборите".
На основание чл. 26, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 79, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Отказва да постанови решение за възстановяване на внесения в Българска народна банка безлихвен депозит от ПП „ДРУГАТА БЪЛГАРИЯ" за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението подлежи на обжалване в 3-дневен срок пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1915-МИ / 24.11.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Долни чифлик, област Варна

  • № 1914-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Трояново, община Камено, област Бургас

  • № 1913-МИ / 24.11.2020

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Николаево, община Плевен, област Плевен

  • всички решения