Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 860-ПВР/МИ
София, 20 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, назначена с Решение № 331-ПВР/МИ от 16 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-636/19.09.2011 г. от упълномощения представител на ПП "ГЕРБ" в община Цар Калоян, Хинко Тихомиров Хинков да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, като на местата на Атанаска Стоилова Радева и Глория Тихомирова Хинкова от квотата на ПП "ГЕРБ", подали молби за освобождаване, да бъдат назначени Стоилка Ганева Колева, ЕГН ..., и Павлина Иванова Кившанова, ЕГН .... Предложението е придружено от декларации по чл. 16, ал. 2 от ИК; копия от личните карти и копия от дипломите за висше образование на Стоилка Ганева Колева и Павлина Иванова Кившанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Атанаска Стоилова Радева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 4 от 01.09.2011 г.
ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Глория Тихомирова Хинкова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 6 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Стоилка Ганева Колева, ЕГН ....
НАЗНАЧАВА като член на ОИК в община Цар Калоян, област Разград, Павлина Иванова Кившанова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения