Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 856-ПВР/МИ
София, 19 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Каолиново, област Шумен, назначена с Решение № 200-ПВР/МИ от от 11 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо вх. № ОИК-641/19.09.2011 г. от кмета на община Каолиново за промяна в състава на ОИК - Каолиново. Към писмото е приложено предложение от упълномощения представител на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ" Ахмед Касим Динар за промяна в състава на ОИК - Каолиново, като на мястото на освободения член с Решение № 828-ПВР/МИ от 17.09.2011 г. на ЦИК Нихат Ахмед Рушан да бъде назначена Айлин Назми Мустафова, ЕГН .... Приложени са: декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование и копие от лична карта на Айлин Назми Мустафова.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Каолиново, област Шумен, Айлин Назми Мустафова, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1184-МИ / 28.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Илинденци, община Струмяни, област Благоевград

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • всички решения