Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 851-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „Европейска алтернатива за развитие“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 6(6-1) от 03.09.2014 г. от фондация „Европейска алтернатива за развитие", представлявана от Валентин Йовков Тончев - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Реджеп Бакия Черкез, регистрирана с Решение на ЦИК № 837-НС от 04.09.2014 г., българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Реджеп Бакия Черкез, упълномощен представител, в полза на 521 (петстотин двадесет и едно) лица - упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 6 от 03.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Европейска алтернатива за развитие". Шест от предложените лица са вписани два пъти в списъка. Лицето Надежда Георгиева Величкова е с невалиден ЕГН, а Оля Любчева Иванова няма навършени 18 години - ЕГН ...

За регистрация на наблюдатели са предложени 513 упълномощени представители на фондация „Европейска алтернатива за развитие", както следва:

Име, презиме, фамилия
1 Вера Симеонова Кирилова
2 Теодор Симеонов Кирилов
3 Цветанка Тошева Павлова
4 Георги Величков Георгиев
5 Ивайло Георгиев Иванов
6 Милка Ангелинова Ачкова
7 Богомил Фиданов Иванов
8 Данаил Мариянов Атанасов
9 Цветан Красимиров Дошев
10 Марияна Любомирова Велкова
11 Димитър Юриев Борисов
12 Мая Кирчова Найденова
13 Данаил Динков Илиев
14 Георги Величков Фицин
15 Васко Анков Бориславов
16 Асен Димитров Миланов
17 Петър Георгиев Върбанов
18 Росица Димитрова Благоева
19 Ивелин Златков Трайков
20 Асенка Асенова Иванова
21 Жанина Валентин Миланези
22 Шанко Челебиев Борисов
23 Иванка Асенова Киркова
24 Кирилка Сашкова Кирчева
25 Борислав Илиев Ангелов
26 Анета Ивайлова Ангелова
27 Илиля Асенов Ангелов
28 Диляна Стефанова Кръстева
29 Иванка Любенова Кирова
30 Шанко Васков Киров
31 Гина Георгиева Здравкова
32 Мая Тасева Димова
33 Таско Стефчов Асенов
34 Радослав Цеков Георгиев
35 Камелия Пепиева Александрова
36 Цветан Василев Александров
37 Ангел Цветанов Василев
38 Добринка Тодорова Лилова
39 Даниела Сашкова Илиева
40 Емилия Сашкова Илиева
41 Стефчо Асенов Борисов
42 Тодорка Сашкова Борисова
43 Славчо Методиев Борисов
44 Боянка Ангелова Тодорова
45 Вергиния Гоцева Янакиева
46 Гергина Василева Георгиева
47 Василка Тасева Асенова
48 Георги Николов Георгиев
49 Кирил Начков Лашков
50 Снежана Олег Георгиева
51 Милка Маркова Борисова
52 Бойко Борисов Младенов
53 Вержиния Кирчова Георгиева
54 Венцислав Начков Лашков
55 Наталия Рангелова Пламенова
56 Зорка Иванова Борисова
57 Искра Йорданова Борисова
58 Борислав Ласков Борисов
59 Надка Славчева Русинова
60 Светла  Ачкова Борисова
61 Тотка Гоцева Методиево
62 Митко Василов Бошков
63 Петър Рафайлов Найденов
64 Вилияна Жорова Пенчева
65 Рангел Велиев Борисов
66 Атанаска Асенова Борисова
67 Величко Божков Борисов
68 Аврам Величков Божков
69 Анелия Ангелова Борисова
70 Тони Георгиев Найденов
71 Верка Алекова Найденова
72 Людмила Тонева Георгиева
73 Гина Костова Димова
74 Тошко Димов Алеков
75 Василка Милчова Ангелова
76 Данаил Тошков Димов
77 Димчо Тошков Димов
78 Александър Георгиев Замфиров
79 Любомир Бикеров Алексиев
80 Марияна Младенова Борисова
81 Тони Бисеров Алексиев
82 Жанета Иванова Борисова
83 Бисер Алексиев Борисов
84 Ленчо Тасев Борисов
85 Адрияна Спасова Борисова
86 Теменужка Ленчова Тасева
87 Румяна Ленчова Тасева
88 Сашко Марков Сашков
89 Марко Сашков Марков
90 Ивайло Асенов Славчев
91 Лиляна Сашкова Маркова
92 Анелия Сашкова Сашкова
93 Аксиния Боянова Борисова
94 Асен Марков Борисов
95 Зоя Николова Цанева
96 Йордон Георгиев Цанев
97 Фидан Миронов Фиданов
98 Таня Милтонова Младенова
99 Георги Величков Младенов
100 101Камен Славчев Качов
101 Люба Миленкова Младенова
102 Мария Николова Георгиева
103 Румен Цветанов Манойлов
104 Милка Пенчева Шанкова
105 Елеонора Виолетова Христова
106 Милка Данчева Димова
107 Данаил Шанков Каменов
108 Шанко Каменов Димов
109 Богдан Янакиев Маринов
110 Теменужка Георгиева Найденова
111 Данаил Цецков Димитров
112 Борислав Аврамов Гуоргиев
113 Галин Емилов Мирчев
114 Аврам Георгиев Матеев
115 Илияна Иванова Лашкова
116 Огнян Иванов Борисов
117 Илияна Садкова Николова
118 Бончо Надков Митов
119 Емил Димитринов Васков
120 Лиляна Ангелова Борисова
121 Ангел Бончев Надков
122 Василка Данаилова Филипова
123 Лиляна Бончева Надкова
124 Асен Янакиев Младенов
125 Невена Жорова Атанасова
126 Милка Кочова Иванова
127 Петър Жоров Атанасов
128 Жоро Атанасов Тасев
129 Надя Шанкова Замфирова
130 Захари Александров Георгиев
131 Захаринка Александрова Лашкова
132 Жасмина Трайкова Трайкова
133 Иван Филипов Крумов
134 Богдан Янакиев Младенов
135 Илияна Радкова Илиева
136 Красимир Лашков Каменов
137 Верка Найденова Борисова
138 Лашко Каменов Борисов
139 Бранимир Бранимиров Илиев
140 Бранимир Илиев Найденов
141 Верка Цекова Найденова
142 Асенка Лашкова Маркова
143 Мита Йолова Маринова
144 Ваня Величкова Томова
145 Камелия Йолова Славчева
146 Николай Величков Томов
147 Зорка Данчева Ангелова
148 Галина Александрова Венкова
149 Лашко Марков Сашков
150 Лалка Петкова Цонова
151 Николина Георгиева Боянова
152 Камен Славчев Боянав
153 Кирил Сашков Кирчов
154 Славейко Викторов Славейков
155 Божидарка Величкова Божкова
156 Параскева Илиева Асенова
157 Сашо Кирчов Димов
158 Боян Илиев Борисов
159 Димитринка Александрова Маркова
160 Рангел Миланов Рангелов
161 Василка Милкова Христова
162 Нина Илиева Асенова
163 Горана Илиева Рангелова
164 Ценка Маринова Борисова
165 Филип Ангелов Димитров
166 Бисер Митков Димитров
167 Драголюб Димитров Филипов
168 Жоро Пенчев Асенов
169 Еленка Цветанова Младенова
170 Ленка Красимирова Борисова
171 Данаил Георгиев Славчев
172 Борис Божков Борисов
173 Юлиян Бисеров Симов
174 Бойка Рангелова Пламенова
175 Васка Филипова Ангелова
176 Маргарита Денкова Николова
177 Йордан Николов Горанов
178 Данче Иванова Найденова
179 Денко Николов Денков
180 Найден Георгиев Миланов
181 Найден Георгиев Найденов
182 Младенка Найденова Василева
183 Сашко Методиев Йосифов
184 Зорница Найденова Георгиева
185 Богомил Найденов Василев
186 Тодор Борисов Дошев
187 Горана Георгиева Борисова
188 Васил Замфиров Георгиев
189 Елиза Борисова Филипова
190 София Иванова Кирова
191 Огнян Пламенов Арсенов
192 Радка Самуилова Александрова
193 Самуил Александров Филипов
194 Наташа Славчева Филипова
195 Боряна Георгиева Любенова
196 Страхил Страшков Кирчев
197 Анелия Петрова Младенова
198 Атанас Тасев Борисов
199 Киче Каменова Вълчева
200 Камелия Петрова Младенова
201 Петра Маркова Борисова
202 Атанас Демов Атанасов
203 Асен Славчев Захариев
204 Снежанка Сашкова Захариева
205 Сашка Асенова Славчева
206 Данаил Найденов Антов
207 Христина Асенова Славчева
208 Любен Цонков Любенов
209 Иванка Кочова Иванова
210 Иванка Тошкова Иванова
211 Любомир Йорданов Велков
212 Роман Асенов Христов
213 Миглена Данаилова Денкова
214 Славчо Тонев Славчев
215 Снежана Величкова Велкова
216 Николина Трифонова Захариева
217 Надежда Славчева Илиева
218 Румяна Величка Каменова
219 Ангелина Славчева Рашкова
220 Богдан Славчев Захариев
221 Евстати Славчев Захариев
222 Верка Тасева Алекова
223 Златка Шанков Маринов
224 Кирил Тасев Алеков
225 Жана Найденова Борисова
226 Младен Панов Ангелов
227 Данаил Гинов Георгиев
228 Вергиния Тодорова Дудова
229 Сашко Илиев Марков
230 Мария Кирчева Христова
231 Фидан Иванов Борисов
232 Люба Крумова Маркова
233 Сашка Кирова Аврамова
234 Боян Денков Найденов
235 Десислав Боянов Денков
236 Леонида Тошкова Найденова
237 Боян Йосифов Методиев
238 Боян Зоев Боянов
239 Даниела Сашкова Иванова
240 Иван Павлов Иванов
241 Пламен Бончев Надков
242 Димитър Цветанов Дамянов
243 Албена Иванова Лашкова
244 Динко Илиев Найденов
245 Юри Цветанов Дамянов
246 Марияна Дамянова Лилкова
247 Цветан Дамянов Лилков
248 Жана Алексиева Маркова
249 Софка Георгиева Петкова
250 Зорка Филипова Борисова
251 Цветелина Димчева Цецкова
252 Мирослава Димчова Цецкова
253 Анета Борисова Михайлова
254 Елена Славчева Димитрова
255 Димчо Цецков Димитров
256 Атанаска Николова Михайлова
257 Аксиния Славчова Гергова
258 Фана Юриева Димитрова
259 Юрий Димитров Борисов
260 Анка Ангелова Петрова
261 Ани Красимирова Георгиева
262 Огнян Васков Огнянов
263 Ценка Борисова Найденова
264 Борис Каменов Алеков
265 Ема Стефанова Кирилова
266 Настя Тодорова Кирилова
267 Боян Тодоров Кирилов
268 Гюрис Найденов Марков
269 Васил Жоров Васков
270 Виолета Костова Найденова
271 Жулиен Василев Жоров
272 Тодорка Ачкова Георгиева
273 Силва Радкова Илиева
274 Даниел Георгиев Милчов
275 Иванка Петрова Милчова
276 Георги Филипов Крумов
277 Тодор Методиев Благоев
278 Надя Димова Найденова
279 Наташа Коцева Георгиева
280 Петър Славчев Георгиев
281 Елеонора Маринова Асенова
282 Ирена Андреева Илиева
283 Зорница Андреева Илиева
284 Юлия Методиева Найденова
285 Методи Илиянов Методиев
286 Веселка Илиянова Димитрова
287 Александър Сашов Янков
288 Сашо Янко Георгиев
289 Бисер Сергеев Миронов
290 Георги Ганчев Паскалев
291 Николинка Тасева Борисова
292 Вержиня Апостолова Димова
293 Славка Петрова Борисова
294 Петър Маринов Борисов
295 Галина Асенова Борисова
296 Кирил Василев Борисов
297 Венелин Асенов Димитров
298 Елена Георгиева Борисова
299 Тинчо Борисов Гергов
300 Вилизар Илиянов Каменов
301 Илиян Пацев Каменов
302 Цветана Тинчова Каменова
303 Соня Василева Георгиева
304 Искра Огнянова Лазарова
305 Бойка Тодорова Кирилова
306 Величко Боянов Пламенов
307 Ася Иванова Методиева
308 Жулиета Ангелова Димитрова
309 Георги Найденов Георгиев
310 Петя Александрова Илиева
311 Мария Петрова Дилкова
312 Йоло Костев Йолов
313 Величка Апостолова Богданова
314 Лоска Цветанова Георгиева
315 Любен Димитров Любенов
316 Ради Цветанов Георгиев
317 Илян Георгиев Илиев
318 Георги Николиев Тодоров
319 Яко Петков Минков
320 Кремена Красимирова Минткова
321 Таша Петрова Милчева
322 Саравка Иванова Борисова
323 Кирил Богданов Илиев
324 Наста Филипова Илиева
325 Марин Кирилов Богданов
326 Мария Любомирова Стефанова
327 Марин Кочов Цветанов
328 Кочо Цветанов Кочов
329 Павлина Кирилова Кочева
330 Десислава Кочова Цветанова
331 Кирил Маринов Кирилов
332 Свилена Гарчова Кирилова
333 Владислава Кирилова Бонова
334 Дора Маркова Якова
335 Богдан Иванов Костов
336 Радостин Палов Берков
337 Кирил Рамчов Бонов
338 Магдалена Кирилова Бонова
339 Найден Богданов Иванов
340 Тодор Манчев Тодоров
341 Емил Зайков Тасев
342 Марко Яков Будинин
343 Стоянка Иванова Бонови
344 Милко Богданов Тодоров
345 Силвия Стоянкова Иванова
346 Моника Красимирова Георгиева
347 Анета Върбанова Тасева
348 Върбан Петров Върбанов
349 Сарафка Стефанова Илиева
350 Димитър Петков Пелофино
351 Цветелина Величкова Тодорова
352 Андрей Любенов Зайков
353 Веска Димитрова Върбанова
354 Цветана Аврамова Костова
355 Вероника Огнянова Николова
356 Лиляна Русинова Горанова
357 Рени Спасова Вълчева
358 Галя Ангелова Димитрова
359 Боряна Иванова Паскалева
360 Паскал Димитров Паскалев
361 Иван Найденов Найденов
362 Спаса Петкова Найденова
363 Тинка Сашкова Тинкова
364 Йоло Рашов Георгиев
365 Цонка Рашова Георгиева
366 Юлия Маринова Дражова
367 Доротея Лазарова Петкова
368 Мирослав Йосифов Любенов
369 Боян Митков Спасов
370 Надка Асенова Симеонова
371 Ваня Боянова Миткова
372 Боряна Христова Спасова
373 Тони Яков Тодоров
374 Кирилка Серафимова Крумова
375 Цветан Аврамов Крумов
376 Кристина Тонева Каменова
377 Анатоли Венциславов Каменов
378 Венцислав Каменов Владимиров
379 Пепа Милкова Владимирова
380 Митра Миленкова Първанова
381 Ирина Георгиева Любенова
382 Иван Найденов Иванов
383 Цветана Аврамова Костова
384 Велизар Христов Благоев
385 Дафинка Любенова Илиева
386 Мария Василева Георгиева
387 Йоло Момчилов Йолов
388 Методи Анжелов Илиев
389 Мария Тодорова Василева
390 Методи Тасев Борисов
391 Таси Николов Борисов
392 Лияна Аврамова Борисова
393 Петър Апостолов Ценов
394 Мариан Евгениев Любенов
395 Любен Владов Иванов
396 Бисер Асенов Борисов
397 Цветелина Златкова Каменова
398 Стефан Милчев Стефанов
399 Любен Илиев Георгиев
400 Любка Германова Георгиева
401 Андриан Илиев Андреев
402 Татяна Цветанова Андреева
403 Илия Андреев Илиев
404 Сашко Славчев Минчев
405 Светла Мариева Минчева
406 Андриян Ганев Георгиев
407 Николина Йолова Илиева
408 Илия Маринов Андреев
409 Георги Борисов Георгиев
410 Димитринка Георгиева Величкова
411 Стоянка Георгиева Стефанова
412 Петър Милчев Стефанов
413 Родослав Розев Дамянов
414 Даниела Миленкова Костадинова
415 Борислав Давидков Апостолов
416 Николинка Боянова Йолова
417 Стоян Средков Йолов
418 Бужорка Петрова Славчева
419 Богомил Борисов Георгиев
420 Манчо Борисов Георгиев
421 Николина Аврамова Зайкова
422 Роза Апостолова Ценова
423 Лиияна Аврамова Фещенова
424 Аврам Величков Борисов
425 Величко Фицин Георгиев
426 Надежда Георгиева Георгиева
427 Янка Богданова Георгиева
428 Цветелин Василев Илиев
429 Надежда Тасева Ангелова
430 Мимоза Каменова Милопова
431 Цветана Димитрова Славкова
432 Цветана Славчева Георгиева
433 Георги Йончев Георгиев
434 Петко Живков Пешков
435 Светлана Емануилова Борисова
436 Цветелина Христинова Цветанова
437 Ивайло Георгиев Иванов
438 Седефка Борисова Найденова
439 Иван Паскалев Димитров
440 Цветан Зайков Борисов
441 Гошо Богданов Тасев
442 Николина Петкова Тасева
443 Петко Тасев Петков
444 Грозденка Петкова Тасева
445 Таси Петков Тасев
446 Росица Владимирова Борисова
447 Богдан Тасев Петков
448 Елена Богданова Тасева
449 Галя Милчева Петкова
450 Константин Спасов Апостолов
451 Вълчов Спасов Апостолов
452 Иванка Маринова Михайлова
453 Апостол Спасов Апостолов
454 Марин Спасов Апостолов
455 Стоянка Рангелова Нацолова
456 Зорка Господинова Матова
457 Виолета Илиева Маринова
458 Спас Апостолов Мартинов
459 Георги Вълчев Апостолов
460 Миглена Борисова Милкова
461 Вълчо Апостолов Маринов
462 Рангел Нацолов Матов
463 Борислав Георгиев Борисов
464 Венета Сандова Иванова
465 Георги Борисов Иванов
466 Георги Бориславов Георгиев
467 Вени Бориславов Георгиев
468 Емилия Георгиева Богданова
469 Рангел Илиянов Богданов
470 Александър Методиев Александров
471 Георги Апостолов Верчинов
472 Борис Огнянов Аврамов
473 Милчо Асенов Крумов
474 Цветан Шанков Симеонов
475 Пламен Викторов Каваленков
476 Георги Иванов Георгиев
477 Седевна  Петкова Борисова
478 Боряна Методиева Борисова
479 Параскева Методиева Борисова
480 Боян Кирилов Георгиев
481 Юри Маноилов Петров
482 Методи Борисов Владов
483 Ангел Славчев Зарков
484 Шанко Рангелов Иванов
485 Николина Илиева Семчова
486 Любчо Димитров Петков
487 Таси Надеждов Ангелинов
488 Иван Любчев Димитров
489 Горан Иванов Юлиянов
490 Величка Цветанова Иванова
491 Райна Борисова Горанова
492 Цветан Иванов Величков
493 Людмила Борисова Горанова
494 Борис Горанов Кирилов
495 Павел Георгиев Атанасов
496 Благовест Илиев Петков
497 Наталия Борисова Горанова
498 Цецка Ангелова Борисова
499 Зюмрюд Сабриева Абазова
500 Бюрхан Илязов Абазов
501 Илияз Бюрханов Абазов
502 Синан Бюрхан Абазов
503 Матей Атанасов Матеев
504 Найме Мустафа Мустафа
505 Ертан Емин Аптилязим
506 Даниел Петров Полихронов
507 Евгени Асенов Давидов
508 Нурие Мехмед Етем
509 Ахмед Сюлейман Етем
510 Джанан Рамис Сюлейман
511 Атижде Байрямова Алиева-Вели
512 Огнян Емилов Борисов
513 Тезджан Исмаилова Ахмедова

При проведеното гласуване „ЗА" регистриране на предложените наблюдателите гласуват: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Е. Чаушев, С. Солакова, М. Сюлейманов, Р. Цачев, Й. Ганчева и Таня Цанева; „ПРОТИВ" регистрацията им гласуват: Вл. Пенев, Е. Христов, М. Златарева, Г. Баханов и Цв. Томов.

Искането за регистрация не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изречение второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

856-НС/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения