Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 85
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Борован, област Враца, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори и национален референдум

Постъпило е писмо с вх. № ЦИК-14-10 от 03.04.2019 г. на Централната избирателна комисия от Десислава Тодорова – кмет на община Борован, област Враца, за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национален референдум с цел преместването и подреждането им в едно общо помещение, намиращо се в общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ Борован:

- изборни книжа и материали от избори за членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2015 г. от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. І и ІІ тур от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ –Борован;

-  книжа и материали от националния референдум през 2016 г. от помещение, намиращо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г. І и ІІ тур – от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за Народно събрание през 2017 г. – от метален шкаф, находящ се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован.

Достъпът до помещението е необходим с цел преместването и подреждането им в едно общо помещение, намиращо се в общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ Борован.

Съгласно Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори и национален референдум с цел преместването и подреждането им в едно общо помещение, намиращо се в общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ Борован:

- изборни книжа и материали от избори на членове на Европейския парламент от Република България през 2014 г. от помещение, находящо се на тавана на община Борован, в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от национален референдум през 2015 г. от помещение, находящо се на тавана на община Борован, в неизползваемата част на общинска сграда етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за общински съветници и за кметове през 2015 г. І и ІІ тур от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2 помещение на ТСУ –Борован;

- изборни книжа и материали от национален референдум, проведен през 2016 г. от помещение, находящо се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за президент и вицепрезидент на Република България през 2016 г. І и ІІ тур – от помещение, находящо се на тавана на община Борован, в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован;

- изборни книжа и материали от избори за Народно събрание през 2017 г. – от метален шкаф, находящ се на тавана на община Борован в неизползваемата част на общинска сграда, етаж 2, помещение на ТСУ – Борован.

Достъпът до запечатаните помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 20 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК от комисия от длъжностни лица, определена със заповед на кмета на общината. Изборните книжа и материали да се пренесат и подредят в новото помещение, определено за тяхното съхранение и то да се запечата по реда на същото решение.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи, съобразно изискванията на т. 21 от Решение № 4387-НС от 2 март 2017 г. на ЦИК, в които се вписва: основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите и пликовете с изборните книжа (дали хартиените ленти на торбите са в цялост, съответно дали пликовете са залепени). Не се допуска развързване на торби и отваряне на пликове с изборни книжа и материали.

Изборните книжа и материали от различните видове избори се съхраняват в новото помещение до произвеждане на следващите избори от същия вид, а от референдумите в срок от 5 години от произвеждането им, след което се предават в държавен архив.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставените протоколи да се изпратят на ЦИК.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения