Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 849-МИ
София, 04.09.2014

ОТНОСНО: изменение и допълнение на хронограма за частичните избори на 12 октомври 2014 г. за кмет на община и кметове на кметства, приета с Решение № 600-МИ от 17 юни 2014 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ И ДОПЪЛВА хронограмата за частичните избори на 12 октомври 2014 г. за кмет на община и кметове на кметства, както следва:

- в т. 18, колона 2, се допълва с израза „Инициативните комитети се регистрират в ОИК;

- в т. 18, в колона 3 се добавя и „чл. 153, ал. 1 във връзка с чл. 464, т. 13";

- в т. 27, колона 2, текстът „за участие в частични избори" се заменя с текста „за регистрация на независим кандидат за кмет на община/".

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

600-МИ/

882-МИ/

Календар

Решения

  • № 1843-НС / 16.07.2020

    относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

  • № 1842-МИ / 16.07.2020

    относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

  • № 1841-МИ / 16.07.2020

    относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

  • всички решения