Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 848-ПВР
София, 2 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: разрешение за привличане като обвиняем и задържане на Боян Боянов Станков – Расате, регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е мотивирано искане от Главния прокурор с вх. № ПВР-09-5 от 02.11.2021 г. за разрешение за привличане като обвиняем и задържане по досъдебно производство № 423/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура, на Боян Боянов Станков - Расате, ЕГН …, регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г., регистриран с Решение № 698-ПВР от 08.10.2021 г. на ЦИК.

Приложени са: предложение № 121082810/02.11.2021 г. по пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура от прокурор при СГП; постановление от 31.10.2021 г. по пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура на дежурен прокурор; съобщение за започване на досъдебно производство от 30.10.2021 г. на дежурен разследващ полицай.

При тези данни и на основание чл. 160, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И :

 

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за привличане като обвиняем по досъдебно производство № 423/2021 г. по описа на СО – СГП, пр. пр. № 20007/2021 г. на Софийска градска прокуратура на Боян Боянов Станков - Расате, ЕГН …, регистриран като независим кандидат за президент в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. с Решение № 698-ПВР от 08.10.2021 г. на ЦИК.

ДАВА РАЗРЕШЕНИЕ за задържане на Боян Боянов Станков – Расате, ЕГН …, по реда на чл. 64, ал. 2 от НПК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения