Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 848-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-2) от 01.09.2014 г. от фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", представлявана от Икмал Юсеинова Джомова - председател на УС на фондацията, чрез пълномощника Сезгин Юсеин Мехмед, регистрирана с Решение на ЦИК № 791-НС от 26.08.2014 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението (Приложение № 29-НС от изборните книжа) са приложени: пълномощно от Сезгин Юсеин Мехмед, представляващ сдружението в полза на 151 (сто петдесет и едно) лица - упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", и списък с имената и единните граждански номера на упълномощените от фондацията лица за наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., представен и на технически носител.

С вх. № 2 от 01.09.2014 г. на ЦИК е пристигнало по електронната поща писмо от „Информационно обслужване" АД за извършена предварителна проверка на наблюдателите, предложени от фондация „Младежка толерантност". Две от посочените лица, а именно Славчо Кирилов Никленов и Роза Георгиева Станкева имат еднакъв ЕГН.

За регистрация като наблюдатели са предложени 149 упълномощени представители на фондация „МЛАДЕЖКА ТОЛЕРАНТНОСТ", както следва:

Име, презиме, фамилия
1. Славина Анкова Георгиева
2. Славчо Борисов Ангелов
3. Симеон Михайлов Кочов
4. Надя Михайлова Шанкова
5. Васко Михайлов Пешов
6. Еленка Атанасова Пешова
7. Михаил Симеонов Кочов
8. Божил Васков Пешов
9. Атанаска Трайкова Стефанова
10. Виктория Румянова Колева
11. Георги  Трайков Димитров
12. Анка Илиева Георгиева
13. Георгияна Кирилова Бекова
14. Николай Валериев Димитров
15. Елена Матеева Ташкова-Димитрова
16. Александър Валериев Димитров
17. Елизабет Николаева Димитрова
18. Изабел Николаева Димитрова
19. Божана Натан Пакашки
20. Лиляна Андреева Георгиева
21. Михаил Борисов Пешев
22. Пламен Борисов Пешев
23. Атанас Валентинов Георгиев
24. Кристина Матеева Ташкова-Пешева
25. Вероника Михайлова Борисова
26. Християн Иванов Черкезов
27. Младен Николов Ицков
28. Михаил Савов Димитров
29. Мичко Стефков Пешев
30. Денис Бойков Мичев
31. Петър Крумов Атанасов
32. Мирослав Живков Шуменов
33. Емил Живков Борисов
34. Росен Живков Шуменов
35. Красимир Славчев Божилов
36. Христо Николов Христов
37. Румен Мичев Бонев
38. Методи Мичев Бонев
39. Васил Костадинов Илиев
40. Иван Еленков Ташков
41. Бойка Траянова Димитрова
42. Славе Траянов Димитров
43. Вертиния Борисова Димитрова
44. Димка Бориславова Пешова
45. Траян Славов Димитров
46. Елеонора Ивайлова Танчева
47. Фанка Рангелова Димитрова
48. Димитър Траянов Димитров
49. Митко Рангелов Митев
50. Траянка Рангелова Митова
51. Калинка Петрова Иванова
52. Мими Драгомирова Бошкова
53. Ренета Александрова Рангелова
54. Яким Димитров Асенов
55. Стефка Александрова Рангелова
56. Зорница Александрова Рангелова
57. Васил Валентинов Димитров
58. Денка Александрова Рангелова
59. Николай Руменов Ангелов
60. Зоран Александров Рангелов
61. Преслав Ивайлов Рангелов
62. Биляна Пенчева Мартинова
63. Катя Ивова Рангелова
64. Мариана Александрова Таскова
65. Силвия Бориславова Стоименова
66. Антон Бориславов Генчев
67. Дяла Димитрова Дойнова
68. Борислава Стоименова Попчева
69. Иляна Филипова Христова
70. Диана Николова Петкова
71. Даринка Георгиева Костова
72. Красимир Викторов Тетовски
73. Иванка Василева Николова-Тетовска
74. Виктория Красимирова Гетовска
75. Кристина Красимирова Гетовска
76. Йордан Тенчев Стоянов
77. Силвия Петрова Стоянова
78. Зорница Йорданова Стоянова
79. Татяна Методияеа Златанова
80. Божидар Кирилов Лазаров
81. Росен Росенов Ясенов
82. Алдин Росенов Ясенов
83. Айсел Хамит Ахмет
84. Величка Стефанова Спасова
85. Бинка Маринова Хюсмен
86. Алекси Атанасов Асенов
87. Радослав Ясенов Асенов
88. Ася Миланова Асенова
89. Айтен Хамит Ахмет
90. Лилия Ангелова Маринова
91. Наргита Методиева Асенова
92. Розалия Радославова Асенова
93. Сузана Радославова Асенова
94. Октай Архан Али
95. Андрей Хаджиев Иванов
96. Иво Руменов Иванов
97. Луис Павлов Иванов
98. Кирил Красимиров Бренчев
99. Михаил Николаев Тотев
100. Мария Стоянова Джумалийска
101. Мартин Славчев Никленов
102. Марио Славчев Никленов
103. Ева Йорданова Никленова
104. Георги Стоянов Станкев
105. Галя Георгиева Нушкова
106. Живко Минчев Георгиев
107. Евгени Стоянов Стоянов
108. Соня Алексиева Василева
109. Йоана Тошева Ценовска
110. Антон Пламенов Дамяновски
111. Петър Василев Кирилов
112. Албена Димитрова Николова
113. Зоя Ангелова Крумова
114. Крум Димитров Крумов
115. Димитър Крумов Крумов
116. Валери Крумов Крумов
117. Боян Петракиев Борисов
118. Емил Велинов Тодоров
119. Калина Емилова Николова
120. Ива Игнатова Димитрова
121. Дарина Валентинова Кузманова
122. Ивона Валентинова Кузманова
123. Данайл Петров Димитров
124. Румен Веселинов Николаев
125. Михаил Николов Панев
126. Даниел Недялков Денев
127. Радко Минчев Манов
128. Огнян Велков Петков
129. Ивана Богданова Велкова
130. Десислава Игнатова Димитрова-Петкова
131. Милчо Невенов Илиев
132. Веско Илиев Джанов
133. Красимир Цветанов Милев
134. Петър Весков Джанов
135. Александър Невенов Маринов
136. Борислава Георгиева Душанова
137. Николай Василев Николов
138. Цветинка Петрова Николова
139. Петра Симеонова Джанова
140. Георги Иванов Петков
141. Андрей Алексиев Методиев
142. Владимир Богданов Димитров
143. Венцислав Николаев Орешаров
144. Веселинка Савова Николова
145. Стефан Александров Николов
146. Мартина Цветанова Маринова
147. Радмила Ангелова Андонова
148. Владимир Димитров Андонов
149. Сезгин Юсеин Мехмед

При проведеното гласуване „ЗА" регистриране на предложените наблюдатели гласуват: Р. Сидерова, Ал. Андреев, Е. Чаушев, М. Сюлейманов, С. Солакова и Таня Цанева; „ПРОТИВ" регистрацията им гласуват: Е. Христов, М. Златарева, Р. Цачев, Й. Ганчева, Р. Матева, Г. Баханов и Цв. Томов.

Искането за регистрация не събра необходимото мнозинство от 2/3 от гласовете на присъстващите членове на ЦИК, поради което и на основание чл. 53, ал. 4 от ИК е налице решение за отхвърляне.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 73 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне в хипотезата на чл. 53, ал. 4, изречение второ от ИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения