Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 846-МИ
София, 2 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-306 от 02.11.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Исперих, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Към преписката са приложени: решение № 64 от 26.04.2021 г. по адм. д. № 120 по описа на Административен съд – Разград, в сила от 19.10.2021 г., с което е потвърдено решение № 198 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, с което на основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Бюлент Кемал Хасан като кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград и решение № 203 от 28.10.2021 г. на ОИК – Исперих.
От извършената служебна справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Тодорово към 15.09.2021 г. – 1441, поради което в кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Исперих е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения