Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 846-МИ
София, 2 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-306 от 02.11.2021 г. е постъпила преписка от ОИК – Исперих, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Към преписката са приложени: решение № 64 от 26.04.2021 г. по адм. д. № 120 по описа на Административен съд – Разград, в сила от 19.10.2021 г., с което е потвърдено решение № 198 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, с което на основание чл. 42, ал. 5 във връзка с чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА са прекратени предсрочно пълномощията на Бюлент Кемал Хасан като кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград и решение № 203 от 28.10.2021 г. на ОИК – Исперих.
От извършената служебна справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Тодорово към 15.09.2021 г. – 1441, поради което в кметство Тодорово, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Исперих е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Тодорово, община Исперих, област Разград.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1543-НС / 02.10.2022

    относно: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г., № 1480-НС от 26 септември 2022 г. и № 1517-НС от 30 септември 2022 г., № 1526 и 1530-НС от 01 октомври 2022 г. и № 1535-НС от 2 октомври 2022 г. за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1542-НС / 02.10.2022

    относно: обявяване края на изборния ден на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1541-НС / 02.10.2022

    относно: нарушение на разпоредбата на чл. 205, ал. 5 ИК, извършено чрез публикуване на интернет страницата на 24 chasa.bg на резултати от допитвания до обществено мнение по повод изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения