Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 841-ПВР/НС
София, 1 ноември 2021 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски

Постъпило е предложение с вх. № ПВРНС-15-80 от 01.11.2021 г. от Александър Манолов – упълномощен представител на коалиция „БСП за България“, за промяна в състава на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски. Предлага се на мястото на Лазарина Василева Бонева – член на РИК, да бъде назначен Константин Иванов Балов.

Към предложението са приложени: молба от Лазарина Василева Бонева за освобождаването й като член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски; пълномощно в полза на Александър Манолов; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за висше образование на Константин Иванов Балов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Лазарина Василева Бонева, ЕГН … и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Двадесет и шести изборен район – Софийски, Константин Иванов Балов, ЕГН … .

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ССт/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2490-МИ / 22.09.2023

    относно: временна замяна на член на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 2489-МИ / 22.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кула, област Видин

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • всички решения