Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 840-МИ
София, 19.09.2011

ОТНОСНО:  жалба от Розен Илиев Марчев – упълномощен представител на ПП „ГЕРБ” за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК – Гърмен, област Благоевград

Постъпила е жалба с вх. № 888 от 16.09.2011 г. на ЦИК от Розен Илиев Марчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидатска листа на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН", в която под № 9 за кандидат за общински съветник е вписана Галя Антонова Балдева.
В жалбата се твърди, че решението на ОИК - Гърмен, е постановено в противоречие с изискванията на чл. 126, ал. 1, т. 2, 3 и 4 от ИК и че Галя Антонова Балдева повече от една година не живее в с. Скребатно, а живее и работи в Кралство Испания. Направено е искане за заличаване на Галя Антонова Балдева от листата на коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН" и промяна в номерацията на кандидатите след № 7.
Жалбата е подадена от редовно упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, видно от пълномощно № КО-Г-008 от 19.07.2011 г., в срок и като такава, се явява допустима. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.
За да постанови решение № 72 от 14.09.2011 г. ОИК - Гърмен, се е позовала на изискуемите по чл. 126, ал. 1 и 2 от ИК документи и след извършена проверка в Общинската администрация - Гърмен, за наличието на постоянен и настоящ адрес на кандидатите, предложени от коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН". Видно от приложената към преписката декларация на Галя Антонова Балдева (Приложение № 52 от изборните книжа за общински съветници и кметове) по чл. 126, ал. 1, т. 3 във връзка с § 1, т. 5, букви „а" и „б" от ДР на ИК и § 10, ал. 4 от ПЗР на ИК постоянният и настоящият адрес на Галя Антонова Балдева са с. Скребатно, община Гърмен, област Благоевград. Декларираните обстоятелства се потвърждават и от служебно извършената от Общинска администрация - Гърмен, проверка по искане на общинската избирателна комисия - писмо № 66-00-190(1) от 17.09.2011 г.
Решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, е правилно и законосъобразно.
Предвид изложеното и на основание чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба с вх. № 888 от 16.09.2011 г. на ЦИК от Розен Илиев Марчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ" за община Гърмен, срещу решение № 72 от 14.09.2011 г. на ОИК - Гърмен, с което Общинската избирателна комисия е регистрирала за участие в изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. кандидатска листа на местна коалиция „ЗАЕДНО ЗА ГЪРМЕН", в която под № 9 за кандидат за общински съветник е вписана Галя Антонова Балдева.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Румяна Сидерова


СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1511-МИ / 23.10.2019

    относно: жалба от Петя Запрянова Кузманова – председател на предизборния щаб на ПП ГЕРБ – Пещера, срещу решение № 117-МИ от 21.10.2019 г. на ОИК – Пещера

  • № 1510-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Йордан Георгиев Децов, регистриран като кандидат за общински съветник в община Плевен от листата за общински съветници на Местна коалиция „Демократична България – Обединение“, в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • № 1509-МИ / 23.10.2019

    относно: разрешение за привличане като обвиняем по досъдебно производство на Тома Георгиев Белев, регистриран като кандидат за общински съветник в листата за общински съветници на коалиция „Демократична България –Обединение“, за Столична община в изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

  • всички решения