Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 84-МИ
София, 21 май 2021 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Постъпило е заявление от партия „Движение Гергьовден“, подписано от Надя Асенова Ангелова, упълномощена от представляващия партията Драгомир Желчев Стефанов, заведено под № 3 на 19 май 2021 г. в регистъра на партиите за участие в частичните избори за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, и за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.

Към заявлението са приложени:

 1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 13.05.2021 г. от СГС – ТО, VІ-11 състав, по ф.д. № 15549/1996 г.
 2. Удостоверение № 48-00-654 от 18.05.2021 г. от Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2018, 2019 и 2020 г.
 3. Пълномощно от 18.05.2021 г. в полза на Надя Асенова Ангелова.

4.Удостоверение за актуална банкова сметка изх. № 134-161/18.05.2021 г., която ще обслужва предизборната кампания, издадено от АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ АД.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 990-МИ от 05.09.2019 г. за участие в общите избори за общински съветници и кметове на 27 октомври 2019 г.

Налице са изискванията на чл. 464 от Изборния кодекс и Решение № 1841-МИ от 16 юли 2020 г. на Централната избирателна комисия за допускане на партия „Движение Гергьовден“ за участие в частични избори, насрочени на 27 юни 2021 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“, чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „Движение Гергьовден“ за участие в частичните избори за кмет на кметство Вресово, община Руен, област Бургас, за кмет на кметство Ясен, община Плевен, област Плевен, за кмет на кметство Жълти бряг, община Стамболово, област Хасково, за кмет на кметство Сърница, община Минерални бани, област Хасково, за кмет на кметство Ракево, община Криводол, област Враца, за кмет на кметство Памидово, община Лесичово, област Пазарджик, за кмет на кметство Цани Гинчево, община Никола Козлево, област Шумен, и за кмет на община Благоевград, област Благоевград, насрочени на 27 юни 2021 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПП ДВИЖЕНИЕ ГЕРГЬОВДЕН.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1152-МИ / 19.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

 • № 1151-МИ / 19.05.2022

  относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

 • № 1150-МИ / 17.05.2022

  относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

 • всички решения