Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 839-НС
София, 4 септември 2014 г.

ОТНОСНО: искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа „ОССЕ (БДИПЧ) за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от Министерство на външните работи с вх. №  НС-04-01-20от 04.09.2014 г. с искане да бъдат регистрирани като международни наблюдатели представители на Бюрото за демократични институции и права на човека на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа „ОССЕ (БДИПЧ).

На основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 2, ал. 5-6, ал. 8 от Изборния кодекс и Решение № 685-НС от 13 август 2014 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като международни наблюдатели в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. следните лица:

 

 

1. Одри Франсис Гловер Обединено Кралство
2. Лучиан Раул Мурешан Румъния
3. Марина Валбурга Шустер Германия
4. Васил Вашчанка Беларус
5. Бартош Филип Лех Полша
6. Егор Тилпунов Украйна
7. Юлимар Александра Кинтеро Трумбо САЩ
8. Саломе Мириам Хирваскоски Финландия
9. Юрга Лукшаите-Рьоихлинг Литва
10. Кайл Лин Бауърс САЩ
11. Юри Озеров Русия
12. Роман Райлеан Румъния

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Маргарита Златарева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения