Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 83-ЕП
София, 7 април 2019 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 44-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Трети район – Варненски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

След извършена проверка Централната избирателна комисия констатира, че в Решение № 44-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК е допусната техническа грешка във фамилното име на член на РИК в Трети район - Варненски, която следва да бъде отстранена.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА поправка на техническа грешка в Решение № 44-ЕП от 3 април 2019 г. на ЦИК, като фамилното име на Стелян Христов Любенов да се чете „Любославов“ вместо „Любенов“.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

44-ЕП/

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения