Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 827-ПВР/МИ
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Камено, област Бургас, назначена с Решение № 195-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-550/07.09.2011 г. от Общинската избирателна комисия в община Камено за промяна в състава на ОИК - Камено. Към писмото са приложени: молба от Пенка Маркова Урумова за освобождаването й като член на ОИК; молба от Стойка Димитрова Драганова - упълномощен представител на ПП „Българска социалистическа партия", за замяна на Пенка Маркова Урумова като член на ОИК - Камено, с Димитър Киров Петров; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК, копие от лична карта и копие от дипломата за завършено висше образование на Димитър Киров Петров.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Камено, област Бургас, Пенка Маркова Урумова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 11 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Камено, област Бургас, Димитър Киров Петров, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3120-НС / 19.04.2024

    относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

  • всички решения