Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 820-МИ
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 75/12.09.2011 г. на ОИК в община Угърчин, област Ловеч

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 885 от 16.09.2011 г. от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин, с което е заличена регистрацията на инициативния комитет. Жалбата е адресирана до ВАС чрез ЦИК. С определение 11528/16.09.2011 г. ВАС я оставя без разглеждане и я изпраща по подведомственост на ЦИК.
Обжалваното решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК -Угърчин е взето на 12.09.2011 г. е обявено същия ден в 16.35 ч. От този момент тече и срокът за обжалването му по чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от ИК. Към 16.09.2011 г., когато е подадена жалбата срокът е изтекъл, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3343-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: реда за образуване на секции за гласуване на избиратели с трайни увреждания с подвижна избирателна кутия в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3342-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: определяне на изпълнител по обществена поръчка в процедура на договаряне без предварително обявление за изработка и доставка на хартиени бюлетини за гласуване и ролки със специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. по обособени позиции

  • № 3341-ЕП/НС / 21.05.2024

    относно: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

  • всички решения