Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 820-МИ
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 75/12.09.2011 г. на ОИК в община Угърчин, област Ловеч

Постъпила е жалба по електронната поща с вх. № 885 от 16.09.2011 г. от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин, с което е заличена регистрацията на инициативния комитет. Жалбата е адресирана до ВАС чрез ЦИК. С определение 11528/16.09.2011 г. ВАС я оставя без разглеждане и я изпраща по подведомственост на ЦИК.
Обжалваното решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК -Угърчин е взето на 12.09.2011 г. е обявено същия ден в 16.35 ч. От този момент тече и срокът за обжалването му по чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от ИК. Към 16.09.2011 г., когато е подадена жалбата срокът е изтекъл, поради което тя следва да бъде оставена без разглеждане.

Предвид изложеното и на основание чл. 125, ал. 7 във връзка с чл. 26, ал. 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ без разглеждане жалба от Петко Колев Петков, представляващ инициативен комитет за регистрация на Пенка Найденова Банова за независим кандидат за кмет на кметство с. Лесидрен, общ. Угърчин, обл. Ловеч срещу решение № 75 от 12.09.2011 г. на ОИК - Угърчин.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2596-МИ / 04.10.2023

    относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • № 2595-МИ / 04.10.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

  • № 2594-МИ / 04.10.2023

    относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

  • всички решения