Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 819-МИ
София, 27 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Вълчи дол, област Варна, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/236 от 24 август 2019 г. от кмета на община Вълчи дол, област Варна, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Вълчи дол. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Вълчи дол, област Варна, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бонка Иванова Димитрова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валентина Димова Радева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Минка Желязкова Радулова
СЕКРЕТАР: Снежана Кирилова Стойнева
ЧЛЕНОВЕ:   Асибе Хюсеинова Исмаилова
  Тодор Георгиев Гочев
  Йорданка Миланова Колимечкова
  Божанка Денчева Иванова
  Петя Иванова Тодорова
  Цветанка Маринова Тончева
  Димитър Костадинов Димитров
  Полина Янчева Петрова
  Елка Колева Златарова
  1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
  2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения