Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 819
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

Съгласно подадено заявление от Сдружение „Заедно за Къкрина" и по предложение на Обществения съвет от 19 август 2014 г. на основание чл. 55 от Изборния кодекс и Решение № 17, т. 9 от 26 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА състава на Обществения съвет със Сдружение „Заедно за Къкрина" - българска неправителствена организация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1183-МИ / 23.06.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Болярово, област Ямбол

  • № 1182-МИ / 21.06.2022

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Свирково, община Симеоновград, област Хасково

  • № 1181-МИ / 21.06.2022

    относно: определяне размера на възнаграждението за извършване на компютърна обработка в ИП към ОИК, поддръжка на регистри, проверка на кандидатски листи, издаване на удостоверения, сканиране на протоколите на СИК и ОИК, публикуване на информацията на интернет страницата на ОИК и създаване на база от данни с резултатите от насрочените частични избори на 3 юли 2022 г.

  • всички решения