Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 819
София, 1 септември 2014 г.

ОТНОСНО: допълване състава на Обществения съвет към ЦИК

Съгласно подадено заявление от Сдружение „Заедно за Къкрина" и по предложение на Обществения съвет от 19 август 2014 г. на основание чл. 55 от Изборния кодекс и Решение № 17, т. 9 от 26 март 2014 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И :

 

ДОПЪЛВА състава на Обществения съвет със Сдружение „Заедно за Къкрина" - българска неправителствена организация.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения