Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 818-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ – СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали”, БДФ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ", подписано от Мартин Димитров Димитров в качеството на представляващ коалицията от партии, заведено под № 12 на 16 септември 2011 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката за изборите на 23 октомври 2011 г., за регистрация на кандидат за президент Румен Димитров Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ....
Към предложението са приложени следните документи: Решение на Коалиция „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ" от 15.09.2011 г.; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за президент Румен Димитров Христов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за президент Румен Димитров Христов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за президент Румен Димитров Христов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ"; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 3 и § 1, т. 1 от ДР на Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов; декларация по чл. 112, ал. 2, т. 4 от Изборния кодекс на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов; заявление по чл. 112, ал. 2, т. 5 от Изборния кодекс от кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за вицепрезидент от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ"; заверено за вярност копие от личната карта на кандидата за президент Румен Димитров Христов; заверено за вярност копие от личната карта на кандидата за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

1. РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Румен Димитров Христов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент Емануил Николов Йорданов, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., издигнати от коалиция от партии „СЪЮЗ НА ДЕСНИТЕ СИЛИ - СДС, Обединени земеделци, ДП, Движение Гергьовден, ССД, БДС „Радикали", БДФ".
2. На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения