Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 813-ПВР
София, 17 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  регистрация на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от политическа партия „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ” за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.

Постъпило е предложение от Централното ръководство на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ", вписано под № 5 от 11.09.2011г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на Републиката, за регистрация на кандидат за президент Стефан Георгиев Солаков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и кандидат за вицепрезидент Галина Асенова Василева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., подписано от представляващия партията Данчо Димитров Хаджиев.
Към предложението са приложени следните документи : протокол от 31 август 2011г. от заседание на Националния политически съвет на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ" за издигането и подреждането на кандидатите за президент и вицепрезидент в кандидатската листа; заявление от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че е съгласен да бъде регистриран като кандидат за президент от името на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"; заявление от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че е съгласна да бъде регистрирана като кандидат за вицепрезидент от името на политическа партия "НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"; декларация от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че е живял през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че е живяла през последните 5 години в страната и отговаря на условията по чл. 95, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 4, ал. 2 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за президент Стефан Георгиев Солаков, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; декларация от кандидата за вицепрезидент Галина Асенова Василева, че отговаря на условията по чл. 112, ал. 1 от Изборния кодекс; копия от личните карти на кандидатите.
Налице са изискванията на чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс и Решение № 509-ПВР от 24 август 2011г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011 г.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 13 във връзка с чл. 112, ал. 1-4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И :

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на Република България Стефан Георгиев Солаков, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., и за кандидат за вицепрезидент на Република България Галина Асенова Василева, ЕГН ..., с постоянен адрес в ..., за изборите на 23 октомври 2011 г., издигнати от ПП „НАЦИОНАЛЕН ФРОНТ ЗА СПАСЕНИЕ НА БЪЛГАРИЯ"
На регистрираните кандидати за президент и вицепрезидент на републиката да бъдат издадени удостоверения съгласно приложения № 48 и № 49 от изборните книжа за изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 23 октомври 2011г.
Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до 24 часа от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения