Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 808-ПВР/НС
София, 26 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: нарушение на разпоредбата на чл. 183, ал. 4 ИК (забрана за материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите) по сигнал на СЕМ от 20.10.2021 г.

В Централната избирателна комисия са постъпили сигнали с вх. № ПВРНС-20-16/20.10.2021 г. и № ПВРНС-20-26/20.10.2021 г. от СЕМ за извършено нарушение, изразяващо се в коментар на кандидата за народен представител от ВМРО Ангел Джамбазки по отношение на кандидата за вицепрезидент Мария Касимова-Моасе. В програмата „Новини“ на БЪЛГАРИЯ 24, с медиен доставчик „ВИЖЪН ЛАБ“ ЕООД, на 19.10.2021 г., от 19:56:33 ч. до 19:56:45 ч. и от 19:57:47 до 19:57:58 ч., кандидатът за народен представител Ангел Джамбазки изразява подчертано негативно отношение към платформите на участници в изборите от всички партии, включително ГЕРБ, БСП, ДПС и др. Към сигнала е представен запис от излъченото предаване.

В първия времеви отрязък от 12 секунди посланието е общо и не може да бъде свързано с конкретен кандидат за народен представител, президент или вицепрезидент. Несъответствие с разпоредбите на чл. 183, ал. 4 ИК не може да бъде установено.

Във времевия отрязък от 11 секунди, от втория визиран в сигнала времеви отрязък от представения материал кандидатът за вицепрезидент Мария Касимова-Моасе е сравнена с досадни насекоми, които трябва да бъдат унищожавани или разпъждани. Езикът е цветист и унижаващ човешкото достойнство. В тази си част той накърнява честта и доброто име на кандидата за вицепрезидент, с което нарушава изискванията на чл. 184, ал. 4 ИК.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

 Р Е Ш И:

 

Установява нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, извършено от кандидата за народен представител от ВМРО Ангел Чавдаров Джамбазки, по отношение на кандидата за вицепрезидент Мария Касимова-Моасе. Кандидатът Джамбазки е нарушил добрите нрави, честта и доброто име на кандидата за вицепрезидент в програмата „Новини“ на БЪЛГАРИЯ 24, от 19:57:47 до 19:57:58 ч. на 19.10.2021 г.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установеното нарушение на Ангел Чавдаров Джамбазки, ЕГН …, адрес: … .


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ДД/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1152-МИ / 19.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Тунджа, област Ямбол

  • № 1151-МИ / 19.05.2022

    относно: приложимите решения на Централната избирателна комисия при произвеждане на частични избори за кметове на 3 юли 2022 г.

  • № 1150-МИ / 17.05.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Разлог, област Благоевград

  • всички решения