Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 801-МИ
София, 27.08.2019

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Мeдковец, област Монтана, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215\131 от 22 август 2019 г. от кмета на община Медковец, област Монтана, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Медковец. Протоколът от проведените консултации на 19.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Медковец, област Монтана, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Василев Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зилия Кольова Данчова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Любомиров Киров
СЕКРЕТАР: Ваня Красимирова Генадиева
ЧЛЕНОВЕ: Любомир Иванов Евстатиев
  Василка Борисова Нинкова-Павлова
  Любляна Красимирова Аврамова
  Юлия Ценова Горанова
  Антоанета Борисова Антонова
  Димитрина Цветанова Станкова
  Виолета Йорданова Ерменкова
  Валя Илиева Кирилова
  Бисер Георгиев Тодоров
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1843-НС / 16.07.2020

  относно: обявяване на Калин Любенов Вельов за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, в 44-то Народно събрание

 • № 1842-МИ / 16.07.2020

  относно: условията и реда за извършване на допитвания до общественото мнение, социологически проучвания и проучвания „на изхода“ в изборния ден и регистрация на организациите, които ги извършват при произвеждане на нови и частични избори

 • № 1841-МИ / 16.07.2020

  относно: допускане и регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в нови и частични избори

 • всички решения