Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 80-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: начина на приемане на решения и обявяването им от районните и секционните избирателни комисии

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 70, чл. 72, ал. 2, чл. 99 и чл. 110 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

I. Районни избирателни комисии

1. Заседанията на районната избирателна комисия (РИК) се свикват от нейния председател или по искане на една трета от членовете й. Проектът за дневен ред се публикува на интернет страницата на комисията преди заседанието.

2. Заседанията на РИК са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от определен от него заместник-председател.

3. Районната избирателна комисия приема решенията си с мнозинство две трети от присъстващите членове. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване по реда на чл. 73 от ИК.

4. Гласуването е явно и поименно. Гласува се „за" или „против". Не се допуска гласуване „въздържал се".

5. Членовете на РИК могат да подписват протоколи и да гласуват решения с „особено мнение", когато не са съгласни с решението или с отразеното в протокола, като посочват в какво се изразява особеното мнение.

6. За заседанията на РИК се съставя протокол, който се подписва от председателя и секретаря.

7. Решенията, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подписват от председателя и секретаря.

8. Когато председателят, съответно секретарят, отсъства, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от секретаря, съответно от председателя, и от заместник-председател.

9. Когато едновременно отсъстват и председателят, и секретарят, решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция се подписват от заместник-председател и определен с решение на комисията член, предложени от различни партии и коалиции.

10. Решенията, протоколите, удостоверенията и текущата кореспонденция на РИК се подпечатват с печата им.

II. Секционни избирателни комисии

1. Заседанията на секционната избирателна комисия (СИК) са законни, когато на тях присъстват повече от половината от членовете й. Заседанията на СИК се ръководят от председателя на комисията, а в негово отсъствие - от заместник-председателя.

2. За приемането на решения, гласуването, подписването на решения, протоколи и удостоверения и подпечатването им се прилага редът на раздел I, точки от 3 до 10 от настоящото решение. Когато при приемане на решение липсва необходимото мнозинство, се смята, че е налице решение за отхвърляне, което подлежи на обжалване пред РИК.

 

III. Обявяване на решения

1. Районната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на общодостъпно място в сградата, в която се помещава, и чрез публикуване на интернет страницата си. Мястото за обявяване на решенията се определя с решение на РИК незабавно след назначаването й и се оформя по начин, показващ предназначението му. На екземплярите от решенията, които се обявяват, се отбелязват датата и часът на поставянето им на общодостъпното място и се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции. Екземплярите от обявените решения се свалят не по-рано от три дни (72 часа) от поставянето им на общодостъпното място и се съхраняват в архива на комисията. Върху екземпляра се отбелязват датата и часът на свалянето и екземплярът се подписва от двама членове на комисията, предложени от различни партии и коалиции.

2. Секционната избирателна комисия обявява решенията си незабавно след приемането им чрез поставяне на информационното табло пред изборното помещение.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения