Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 795-НС
София, 27 август 2014 г.

ОТНОСНО: възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.“

Проведена е процедура на основание чл. 57, ал. 1, т. 32, и §3 от допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки и Решения № 666 от 11 август 2014 г. и № 671-НС от 13 август 2014 г  на ЦИК за „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г." по следните позиции:

 • I обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Избирателни списъци, активно избирателно право и избирателни секции";
 • II обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Гласуване на избиратели с увреждания";
 • III обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Гласуване на ученици и студенти";
 • IV обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Списък на заличените лица ";
 • V обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Машинно гласуване";
 • VI обособена позиция - аудио-визуално произведение (клип) на тема „Бюлетина и начин на гласуване"

В договарянето бяха допуснати следните участници:

1. „Междинна станция" ООД, представлявано от Иван Христов и Чавдар Петров, с оферта с вх. № ЦИК-20-17 от 25 август 2014 г.

2. „Публитикс медиа" ООД, представлявано от Асен Григоров Асенов и Сибина Григорова, с оферта с вх. № ЦИК-06-18 от 25 август 2014 г.

3. „Чучков брадърс" ООД, представлявано от Борислав Димитров Чучков и Невена Маркова Маринова, с оферта с вх. № ЦИК-06-20 от 25 август 2014 г.

Всички участници кандидатстват за всяка една от обявените шест позиции за аудио-визуални произведения (клипове).

Направените предложения и постигнатите договорености с всеки кандидат са отразени в отделни протоколи от 26 август 2014 г., подписани с всеки един от участниците в преговорите по отделно. За преговорите беше воден стенографски протокол. Предложеното класиране е направено по критерий „икономически най-изгодна оферта" съгласно методиката за оценка на офертите, заложени в поканата и приети от всеки един от участниците. Всяка една от депозираните оферти е оценена от комисията на база на различията в технически и визуални характеристики, готовността за изпълнение на поръчката и съобразно методиката на възложителя. В оценката са включени и финансовите изражения на предложенията.

Класирането на участниците с оглед на всички изисквания за изпълнение на поръчката е следното:

на първо място се класира „Междинна станция" ООД;

на второ място се класира „Публитикс медиа" ООД и

на трето място се класира „Чучков брадърс" ООД.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 32 и по аргумент от §3 от допълнителните разпоредби от Изборния кодекс и чл. 92а, ал. 6 от Закона за обществени поръчки Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОПРЕДЕЛЯ за изпълнител на обществена поръчка с предмет „Изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г." „Междинна станция" ООД, представлявано от Иван Христов и Чавдар Петров.

УПЪЛНОМОЩАВА председателя на Централната избирателна комисия като възложител да сключи договор с „Междинна станция" ООД за изготвяне на шест броя аудио-визуални произведения (клипове) за провеждане на разяснителна кампания от Централната избирателна комисия за произвеждане на избори за народни представители на 5 октомври 2014 г. с отразените параметри по протокол от преговорите, проведени на 26 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения