Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 788-ПВР/НС
София, 22 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение от доставчика на медийна услуга www.razgrad24-7.com на изискването на чл. 180 ИК за обявяване на интернет страницата си на информация за договорите, сключени с партиите, коалициите и инициативните комитети във връзка с предизборната кампания

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал с вх. № ПВРНС-22-1/1/20.10.2021 от Р. Х. М. с постоянен адрес: …, ел. поща: …. Излагат се твърдения, че на 17 октомври 2021 г. на информационния сайт www.razgrad24-7.com е публикувана „платена публикация“ със заглавие „Автобусът на „Продължаваме промяната“ ще спре в Разград в понеделник 18 октомври“, но доставчикът на медийни услуги няма сключен договор с коалиция „Продължаваме промяната“. Твърди, че при направена справка на 18.10.2021 г. на информационния сайт www.razgrad24-7.com в раздел „Информация за условията, цените и тарифите в сайта Разград 24/7 във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. са публикувани два договора с други политически субекти.
Към сигнала е приложен електронен носител – CD.
Централната избирателна комисия, след като извърши проверка на интернет страницата на www.razgrad24-7.com, установи, че собственик на доставчика на медийна услуга е „Диана“ ЕООД с ЕИК 116550018. Електронният сайт Разград 24/7 - www.razgrad24-7.com е регистриран като доставчик на медийни услуги, представил на ЦИК информация за условията, цените и тарифите си във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14 ноември 2021 г.
При направена служебна проверка на 22 октомври 2021 г. на интернет страницата на горепосочения сайт се установи, че на информационния сайт www.razgrad24-7.com в раздел „Информация за условията, цените и тарифите в сайта Разград 24/7 във връзка с предизборната кампания за изборите за президент и вицепрезидент и за народни представители на 14 ноември 2021 г. е публикуван Договор за политическа реклама от 15.10.2021 г., сключен между  „Диана“ ЕООД и Марин Шишев Шишев – кандидат за народен представител от партия „Продължаваме промяната“, с предмет отразяване на политическа кампания в информационния сайт за периода 15.10.2021 г. – 13.11.2021 г.
Съгласно разпоредбата на чл. 180 ИК доставчиците на медийни услуги са длъжни да обявят на интернет страницата си информация за договорите, в т.ч. безвъзмездните договори, сключени с партиите и коалициите във връзка с предизборната кампания. Информацията на интернет страниците на доставчиците на медийни услуги се публикува в тридневен срок от подписването на съответния договор.
Централната избирателна комисия приема, че не е налице нарушение на изискването на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги www.razgrad24-7.com.
Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 26 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НЕ УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 180 ИК от страна на доставчика на медийни услуги www.razgrad24-7.com, собственост на „Диана“ ЕООД, с ЕИК 116550018, със седалище и адрес на управлениe: гр. Разград, ул. „Бенковски“ № 2, изразяващо се в непубликуване на интернет страницата на информация за сключените договори с партии и коалиции във връзка с публикувани предизборни материали


Зам.-председател: Росица Матева

Секретар: Севинч Солакова

РМ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1018 / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1017-ЗДОИ / 24.11.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1016-МИ / 23.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Тича, община Котел, област Сливен

  • всички решения