Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 780-НС
София, 25 август 2014 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски

Постъпило е писмо с вх. № НС-15-20 от 22.08.2014 г., подписано от председателя и секретаря на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, с което ни изпращат молбата на Иванка Стойчева Джокова - зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, за освобождаването й от длъжност поради семейни причини. Оригиналите са пристигнали на 25.08.2014 г.

Предложение с вх. № НС-10-23 от 25.08.2014 г. от Волен Николов Сидеров - председател на ПП „Атака", за назначаване на Румен Димчев Гъбов за зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски. Към предложението са приложени: декларация по чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Румен Димчев Гъбов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, Иванка Стойчева Джокова, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, Румен Димчев Гъбов, ЕГН ...

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения