Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 779-ПВР/МИ
София, 15 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, назначена с Решение № 375-ПВР/МИ от 17 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-606/14.09.2011 г. от Румен Йовчев - упълномощен представител на ПП „ГЕРБ", да бъде направена промяна в състава на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, като на мястото на члена на ОИК Светла Димова Желязкова-Йовчева да бъде назначен Живко Тенчев Желев. Предложението е придружено от заявление от Светла Димова Желязкова-Йовчева за освобождаването й като член на ОИК поради служебни ангажименти; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от личната карта; копие от дипломата за завършено висше образование на Богдана Стефанова Димитрова и копие от пълномощни - 2 бр.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия


Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, Светла Димова Желязкова-Йовчева и анулира издаденото й удостоверение № 5 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Раднево, област Стара Загора, Живко Тенчев Желев, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения