Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 776-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Криводол, област Враца, назначена с Решение № 184-ПВР/МИ от 11.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-505/31.08.2011 г. в ЦИК от Маргарит Марков Маждраков, упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ" за област Враца, за освобождаване на Петя Тодорова Костадинова, ЕГН ..., като член на ОИК в община Криводол и на нейно място да бъде назначена Полина Цветанова Георгиева, ЕГН .... Към предложението са приложени: заявление от Петя Тодорова Костадинова за освобождаването й като член на ОИК в община Криводол; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК от Полина Цветанова Георгиева и заверено копие от уверение № 1669 от 27.07.2011 г. на Стопанска академия „Д. А. Ценов" - Свищов, Факултет по мениджмънт и маркетинг, за дипломиране на Полина Цветанова Георгиева с протокол № 1 от 23.07.2011 г. с образователна степен бакалавър. Приложено е и пълномощно на името на Маргарит Марков Маждраков.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Криводол, област Враца, Петя Тодорова Костадинова, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 13 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Криводол, област Враца, Полина Цветанова Георгиева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения