Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 774-ПВР/МИ
София, 14 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  допускане до следващ етап от конкурс за компютърна обработка на резултатите от изборите за президент и вицепрезидент на републиката и резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

На основание чл. 26, ал. 1, т. 29 във връзка с т. 28 от Изборния кодекс, Решение № 573 от 29 август 2011 г. и като взе предвид становището на работна група за представяне на кандидати за участие в конкурс за компютърна обработка на данните от гласуването в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и резултатите от изборите за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г. и издаване на бюлетини на ЦИК и в изпълнение на Глава X, т. 6 от условията и сроковете на конкурса за компютърна обработка Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ДОПУСКА „Информационно обслужване" АД до представяне и изпитване на предложения софтуер.
Изпитването ще се проведе на 15 септември 2011 г. от 10,00 до 13,00 ч. в зала № 76А.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения