Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 765-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 6, ал. 3 във връзка с чл. 18, ал. 1, чл. 209, чл. 215, §10, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Изборния кодекс и писмо вх. № НС-03-12 от 13.08.2014 г. на Администрацията на Министерски съвет Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Определя условията и реда за изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени за 5 октомври 2014 г., както следва:

 

І. Хартиените бюлетини за гласуване

Администрацията на Министерски съвет (АМС) възлага отпечатването на хартиените бюлетини на печатницата на Българската народна банка (БНБ), която при необходимост може да ползва други специализирани печатници. Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа. Бюлетините се отпечатват под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия (ЦИК). Бюлетините се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с решение на ЦИК. В договора за възлагане отпечатването на бюлетините АМС може да възложи доставката (транспортирането) на бюлетините да се извърши с транспортни средства на печатницата на БНБ до Министерство на външните работи и областните администрации. Областните администрации съвместно с Районните избирателни комисии (РИК) организират получаването и съхранението на хартиените бюлетини в общинските/областните администрации за съответните изборни райони. РИК контролират транспортирането и съхранението на бюлетините в общинските администрации. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на бюлетините се осъществяват от Министерството на вътрешните работи.

 

ІІ. Други изборни книжа и материали

Изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали се възлага от АМС. ЦИК съгласува предоставена от АМС документация по ЗОП. При възлагане на обществените поръчки разпоредбите на Закона за обществените поръчки за сроковете за провеждане на процедурите не се прилагат (съгласно § 3, ал.1 от ДР на ИК).

1. Протоколи, респ. чернови на протоколи на СИК и РИК, бланка - чернова за отчитане на преференции и други протоколи (за предаване и приемане на изборните книжа и материали, за предаване и приемане на избирателния списък, за маркиране на печата на СИК)

Протоколите се изработват съгласно образец, утвърден с решение на ЦИК, като техническите характеристики се определят с решение на ЦИК.

2. Удостоверения за гласуване на друго място и регистри за издадените удостоверения.

При изработването на удостоверенията се съобразява Решение № 661-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за единната номерация на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители за Народно събрание и начинът на тяхната защита, както и утвърдените от ЦИК образци на удостоверения (образци на изборни книжа).

3. Печати на СИК, пликове за протоколи на СИК, други книжа, заявления, декларации, удостоверения и др., други материали - торби, опаковъчни материали и др., копирна техника, консумативи за ккопирна техника на СИК - копирна хартия, мастило и др., избирателни кутии, кутии за отрязъци с номерата на бюлетините

Изработването на печати на СИК се извършва по утвърдени с решение № 664-НС от 08.08.2014 г. на ЦИК, с което са определени формата и реквизитите.

Пликове за протоколи на СИК - доставят се непрозрачни хартиени пликове, формат С4, с размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка), долният десен ъгъл на плика (който не е при капака) трябва да е отрязан.

Пликове за протоколи за резултатите от машинно гласуване на СИК и РИК - доставят се непрозрачни хартиени пликове, с различен цвят от пликовете за протоколи на СИК описани по-горе, формат С4, с размери 229х324, с капак по дългата страна, самозалепващ с лента (лепенка).

Използва се копирната техника от изборите, произведени през 2013 и 2014 г., като при нужда кметовете съгласувано с областния управител осигуряват необходимата техника и консумативи за нея.

Кутиите за отрязъци с номерата на бюлетините са непрозрачни, като доставката им се извършва по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Кутии за разписките от експерименталното машинно гласуване, ако са необходими, се доставят по утвърдени с отделно решение на ЦИК размер, форма и материал.

Други книжа и материали се доставят по възлагане от АМС на областните и общинските администрации, като се съгласува с решение на ЦИК. 

 

ІІІ. Изработването, доставката и съхранението на някои от изборните книжа и материали може да се извърши децентрализирано, чрез областните и общинските администрации по преценка на АМС, съгласувано с ЦИК.

ІV. АМС организира изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали съвместно с областните и общинските администрации, съгласувано с ЦИК.

V. При възлагане на изработването на изборните книжа и материали, възложителите могат за предвидят в договорите да бъде възложена и доставката и/или съхранението на книжата и материалите, съгласувано с ЦИК.

VІ. Охранителните дейности в процеса на доставката и съхранението на изборните книжа и материали се осъществяват от Министерството на вътрешните работи, съгласувано с ЦИК.

VІІ. Съхранението, разпределението по секции и транспортирането на изборните книжа и материали се извършва под контрола на Районната избирателна комисия, която съвместно с общинската администрация снабдява секционните избирателни комисии с изборните книжа и материали.

VІІІ. Министерският съвет организира съвместно с областните и общинските администрации съхранението на техническите устройства за машинно гласуване, съгласувано с ЦИК.

ІХ. Министерският съвет уведомява своевременно ЦИК за всяка възложена дейност по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и съхранението на техническите устройства за машинно гласуване.

Х. Дейностите по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване при произвеждане на изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. се извършват от АМС при взаимодействие с ЦИК, като съгласуването и приемането на решения се извършва в оперативен порядък.

ХІ. По неуредени с това решение въпроси по изработването, доставката и съхранението на изборните книжа и материали, включително и за съхранението на техническите устройства за машинното гласуване ЦИК приема съответните решения.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения