Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 764-НС
София, 21 август 2014 г.

ОТНОСНО: осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

На основание чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс хартиените бюлетини се отпечатват от печатницата на Българската народна банка, която при необходимост може да ползва други специализирани печатници (печатницата). Отпечатването на бюлетините се извършва при спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа (обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм., бр. 38 от 1995 г., бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., бр. 54 от 2008 г. и бр. 22 от 2011 г.) (Наредбата) под контрола на Министерството на финансите и Централната избирателна комисия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 13 и т. 18 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Централната избирателна комисия съгласува с печатницата на Българска народна банка техническия образец и защитата на бюлетините преди утвърждаването им съгласно чл. 57, ал. 1, т. 19 от Изборния кодекс. След утвърждаването на техническия образец и защитата на бюлетините Централната избирателна комисия изпраща решението на печатницата на Българска народна банка, на Администрацията на Министерския съвет, с копие до Министерството на финансите.

Печатницата на Българска народна банка изготвя и предоставя на Централната избирателна комисия по 4 екземпляра от предпечатната заготовка на хартиените бюлетини по изборни райони за страната и за гласуването извън страната за одобрение.

Централната избирателна комисия предоставя по един екземпляр от одобрените формуляри на Администрацията на Министерския съвет, на Министерството на финансите и на печатницата.

Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, Наредбата и сключения за целта договор между Администрацията на Министерския съвет и печатницата.

Печатницата предоставя на Централната избирателна комисия копие от договора за отпечатване на хартиените бюлетини, както и информация за сроковете по изпълнението. Започването на процеса на отпечатване на хартиените бюлетини се извършва в присъствието на упълномощени членове на Централната избирателна комисия. Одобрението на първия отпечатък се удостоверява с подписите на упълномощените членове на ЦИК.

Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки на място в печатницата чрез упълномощени членове на комисията и има право:

- на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

- да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

Печатницата следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира качеството, количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

1. затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

2. квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

3. производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

4. контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

5. контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

Печатницата е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.

Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва след проверка от упълномощени членове на ЦИК в печатницата на опакованите и готови за предаване бюлетини. Упълномощени представители на печатницата и Министерството на финансите предават бюлетините по предварително съгласуван с ЦИК график на съответната областна администрация и на районната избирателна комисия, както и на Министерството на външните работи - за бюлетините за гласуване извън страната. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители. Екземпляр от протокола се предоставя на Централната избирателна комисия и на Администрацията на Министерския съвет.

Упълномощените представители на съответната районна избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния изборен район/областна администрация. Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата на Българска народна банка. Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи. Районните избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции.

За точното изпълнение, за съхранението и транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини отговорност носи печатницата.

Унищожаването на всички материали по отпечатване на бюлетините, подлежащи на унищожаване, включително на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва по предварително съгласуван график с Централната избирателна комисия. При унищожаването присъстват упълномощени членове на Централната избирателна комисия. Екземпляр от протоколите за унищожаване се предоставя на Централната избирателна комисия.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения