Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 76-ЕП
София, 4 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесети район – Силистра, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

ото на областния управител на област Силистра предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесети район - Силистра, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Силвия Красимирова Стоилова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мирослава Красимирова Червенкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ванушка Василева Георгиева
СЕКРЕТАР: Вилдан Неждет Мемиш
ЧЛЕНОВЕ: Петя Георгиева Куртева
Васил Стоянов Узунов
Теодора Павлова Тодорова
Велико Тодоров Димитров
Боян Петров Димов
Иво Кирилов Андонов
Галина Русева Павлова
Ивелина Михайлова Николова
Севда Мюмюн Хюсеин
Таня Стойчева Георгиева-Димитрова
Димо Михалев Димов

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения