Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 754-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Милка Кирилова Петрова като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, и в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в изборите на 14 ноември 2021 г.

С вх. № НС-00-783 от 15.10.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Милка Кирилова Петрова е регистрирана като кандидат за народен представител в кандидатските листи на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ в четири изборни района – Четвърти изборен район – Великотърновски, Шести изборен район – Врачански, Седми изборен район – Габровски и Двадесети и четвърти изборен район – София.

С писмо изх. № НС-15-782 от 15.10.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-772/16.10.2021 г. РИК 04 – Велико Търново, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 09.40 ч.

С писмо вх. № НС-15-782/16.10.2021 г. РИК 06 – Враца, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 15.27 ч.

С писмо вх. № НС-15-773/16.10.2021 г. РИК 07 – Габрово, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 10.40 ч.

С писмо вх. № НС-15-783/16.10.2021 г. и № НС-15-784/17.10.2021 г. РИК 24 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ е подадена в РИК на 11 октомври 2021 г. в 14.10 ч.

С решение № 57-НС от 12.10.2021 г. РИК 04 – Велико Търново, е регистрирала Милка Кирилова Петрова като кандидат за народен представител по предложение на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ .

С решение № 38-ПВР/НС от 11.10.2021 г. РИК 06 – Враца, е регистрирала Милка Кирилова Петрова като кандидат за народен представител по предложение на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ .

С решение № 28-НС от 11.10.2021 г. РИК 07 – Габрово, е регистрирала Милка Кирилова Петрова като кандидат за народен представител по предложение на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ .

С решение № 32-НС от 11.10.2021 г. РИК 24 – София, е регистрирала Милка Кирилова Петрова като кандидат за народен представител по предложение на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ .

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Милка Кирилова Петрова са в РИК 04 – Велико Търново и РИК 07 – Габрово, поради което регистрацията в РИК 06 – Враца и РИК 24 - София, следва да бъдат обявени за недействителни.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Милка Кирилова Петрова, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Шести изборен район – Врачански, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и регистрирана с решение № 38-ПВР/НС от 11.10.2021 г.

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Милка Кирилова Петрова, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложена от ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и регистрирана с решение № 32-НС от 11.10.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК 06 – Врачански, на РИК 24 – София, на кандидата Милка Кирилова Петрова и на ПП „РУСОФИЛИ ЗА ВЪЗРАЖДАНЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ .

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения