Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 753-НС
София, 17 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: обявяване за недействителна регистрацията на Андрей Маринов Маринов като кандидат за народен представител в Дванадесети и четвърти изборен район – София, предложен от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в изборите на 14 ноември 2021 г.

С вх. № НС-00-783 от 15.10.2021 г. в ЦИК е постъпило писмо от „Информационно обслужване“ АД с констатирани несъответствия в кандидатските листи, регистрирани в районните избирателни комисии, като е посочено, че Андрей Маринов Маринов е регистриран като кандидат за народен представител в кандидатските листи на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ в три изборни района – Четвърти изборен район – Великотърновски, Дванадесети и трети изборен район – София и Двадесети и четвърти изборен район – София.

С писмо изх. № НС-15-767 от 15.10.2021 г. на ЦИК на съответните районни избирателни комисии е изпратен списъкът с установените несъответствия за изпращане на информация на ЦИК във връзка с регистрация на съответните листи.

С писмо вх. № НС-15-772/16.10.2021 г. РИК 04 – Велико Търново, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е подадена в РИК на 9 октомври 2021 г. в 10.50 ч.

С писмо вх. № НС-15-775/16.10.2021 г. РИК 23 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 12.41 ч.

С писмо вх. № НС-15-783/16.10.2021 г. и № НС-15-784/17.10.2021 г. РИК 24 – София, е изпратила информация, от която се установява, че листата на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ е подадена в РИК на 12 октомври 2021 г. в 13.50 ч.

С решение № 35 от 11.10.2021 г. РИК 04 – Велико Търново, е регистрирала Андрей Маринов Маринов като кандидат за народен представител по предложение на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

С решение № 41 от 12.10.2021 г. РИК 23 – София, е регистрирала Андрей Маринов Маринов като кандидат за народен представител по предложение на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

С решение № 42-НС от 12.10.2021 г. РИК 24 – София, е регистрирала Андрей Маринов Маринов като кандидат за народен представител по предложение на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

При проверката на информацията, подадена от районните избирателни комисии, се установява, че първите две по време регистрации на кандидата за народен представител Андрей Маринов Маринов в РИК 04 – Велико Търново и РИК 23 – София, поради което регистрацията в РИК 24 – София, следва да бъде обявена за недействителна.

Съгласно чл. 254, ал. 1 ИК кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два многомандатни изборни района. В случай че кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два многомандатни изборни района, съгласно чл. 254, ал. 3 ИК, действителни са първите две по време регистрации.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и чл. 247, ал. 1, т. 2 във връзка с чл. 254, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА регистрацията на Андрей Маринов Маринов, ЕГН ... , като кандидат за народен представител в Двадесет и четвърти изборен район – София, предложен от КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“ и регистриран с решение № 42-НС от 12.10.2021 г.

Решението да се изпрати на РИК Двадесет и четвърти – София, на кандидата Андрей Маринов Маринов и на КП „НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ НА ДЕСНИЦАТА“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

РМ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1574-МИ / 17.11.2022

    относно: искане за отваряне на запечатани помещения в община Искър, област Плевен, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори през 2019 г., 2021 г. и 2022 г.

  • всички решения