Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 753-НС
София, 20 август 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ“ за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е заявление за регистрация от политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ", подписано от Валентин Симеонов Симов в качеството му на председател и представляващ партията, заведено под № 15 на 20 август 2014 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Към заявлението са приложени:

1. удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 07.08.2014 г. от СГС - ТО, VI-8 състав, по ф.д. № 114/2001 г.;

2. удостоверение № 48-00-541 от 08.08.2014 г. на Сметната палата за внесени от партията финансови отчети за 2011, 2012 и 2013 г.;

3. удостоверение изх. № 112-01-96 от 07.08.2014 г. на Обединена българска банка АД за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания;

4. вносна бележка от Българска народна банка от 20.08.2014 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК в размер на 2500 лева;

5. образец от подписа на представляващия партията;

6.  образец от печата на партията;

7. списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3512 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, на хартиен и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

8. заповед № 5, подписана от председателя на ПП „Партия на зелените", в която са определени лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания: Валентин Симов - за приходите и разходите, и Андриана Сапунджиева - за счетоводната отчетност.

Заявено е искане за отпечатване наименованието на партията в бюлетината, като: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Списъкът по т. 7 е предаден с приемо-предавателен протокол от 20 август 2014 г. на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване" (ГД „ГРАО") в МРР за проверка. Към момента на постановяване на решението не е получен резултатът от проверката, поради което регистрацията на партията е в условията на неприключила процедура по чл. 135, ал. 4 от ИК.

 

Налице са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 654-НС от 7 август 2014 г. на ЦИК за регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г., за регистрация на партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а" във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира политическа партия „ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ" за участие в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: ПАРТИЯ НА ЗЕЛЕНИТЕ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения