Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 747-ПВР/НС
София, 15 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Даниела Тодорова Гълъбова, пълномощник на коалиция „БСП за България“ срещу решение № 21-НС/ПВР от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София

В Централната избирателна комисия, по електронна поща, е постъпило писмо с вх. № ПВР/НС-10-3 от 13.10.2021 г. от Даниела Тодорова Гълъбова, пълномощник на коалиция „БСП за България“, в което се съдържа жалба срещу Решение № 21-НС/ПВР от 10.10.2021 г. на Районна избирателна комисия в Двадесет и четвърти изборен район – София. Копия от жалбата са адресирани към РИК – 24 и към КПКОНПИ.

В жалбата се сочи, че с посоченото решение районната избирателна комисия е назначила г-н М. С. П. на отговорната длъжност технически сътрудник в РИК в Двадесет и четвърти изборен район – София, като при назначението „РИК при 24 МИР не е отчела няколко тревожни обстоятелства и наличие на конфликт на интереси, който би могъл да компрометира резултата от работата на цялата комисия“. В жалбата са изложени мотиви за гореизложеното.

Жалбоподателката настоява:

„1. ЦИК да отмени решение № 21-НС/ПВР от 10.10.2021 г.

2. РИК да преразгледа своето решение в частта му за назначаването на граждански договор на г-н М. С. П. и да вземе решение за прекратяването на правоотношенията с него и привличане на друг подходящ технически сътрудник.“

Съгласно чл. 63 ИК районната избирателна комисия може да създава работни групи от специалисти. В Изборния кодекс не са предвидени изисквания и не е изрично определена несъвместимост за специалистите, както са предвидени такива към членовете на избирателните комисии.

Жалбата е подадена в срока по чл. 73, ал. 1 ИК, но e недопустима като подадена от лице без правен интерес.

Партиите и коалициите, регистрирани за участие в изборите, както и техните упълномощени представители, не са страна в производството по назначаване на специалисти и технически сътрудници за подпомагане на дейността на районната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Даниела Тодорова Гълъбова, пълномощник на коалиция „БСП за България“, срещу решение № 21-НС/ПВР от 10.10.2021 г. на РИК в 24 ИР – София.

Решението подлежи на обжалване по реда на чл. 58 ИК.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1604-НС / 08.02.2023

    относно: единната номерация и начина на защита на удостоверенията за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1603-НС / 08.02.2023

    относно: определяне на условията и реда за видеонаблюдението в реално време и видеозаснемане след обявяване края на изборния ден в секционните избирателни комисии при преброяването на гласовете и съставянето на протокола при произвеждане на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1602-НС / 07.02.2023

    относно: единна номерация на секциите за гласуване извън страната на изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения