Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 743-МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и № 37-МИ/28.08.2011 г., на ОИК в община Садово, област Пловдив

Постъпило е възражение с вх. № 637 от 03.09.2011 г., подадено от Петко Ангелов Петков от община Садово, област Пловдив, срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив. Във възражението се твърди, че решенията следва да бъдат отменени като неправилни, тъй като ОИК неправилно е приела кое е лицето, представляващо ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" за община Садово. Към възражението са приложени: копие от атакуваните решения, копие от пълномощно на името на Петко Ангелов Петков от представляващия ПП „Български земеделски народен съюз - БЗНС" Николай Ненчев, копие от възражение и два броя копия от протоколи от 02.02.2011 г. и 21.08.2011 г. от събрания на политическата партия. По своят характер възражението представлява жалба срещу посочените в него решения.
От представените копия от решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово се установява, че същите са били обявени на 29.08.2011 г. Срокът за обжалване е изтекъл на 01.09.2011 г., а жалбата, предмет на настоящото производство, е подадена на 03.09.2011 г. Не се установява твърдението на жалбоподателя, че бил подал възражение със същото съдържание пред ОИК в община Садово на 31.08.2011 г.
От изложеното следва, че жалбата е просрочена, поради което следва да бъде оставена без разглеждане.
Отделно от това жалбата е и неоснователна.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3, от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Петко Ангелов Петков срещу решение № 36-МИ/28.08.2011 г. и решение № 37-МИ/28.08.2011 г. на ОИК в община Садово, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения