Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 742-МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  жалба срещу решение № 9-ПВР/МИ/23.08.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив

Постъпила е жалба с вх. № 726 от 07.09.2011 г. подадено от Атанас Венков Мавродиев, пълномощник на ПП „ВМРО - Българско национално движение" в която се атакува решение № 9-ПВР/МИ от 23.08.2011 г. на ОИК в община Стамболийски. Към жалбата са приложени: копие от Решение № 43-МИ от 01.08.2011 г. на ЦИК и копие от Решение № 59-МИ от 05.08.2011 г. на Централната избирателна комисия, три броя пълномощни, възстановяващи легитимацията на жалбоподателя. В жалбата се прави искане да бъде отменено атакуваното решение на ОИК в община Стамболийски, тъй като неправилно ПП „Вяра морал родолюбие отговорност - национален идеал за единство" била регистрирана със съкратено наименование „ВМРО - НИЕ". Твърди се, че с това се нарушават изискванията на Изборния кодекс - чл. 95, ал. 3, т. 1 и чл. 89, ал. 2, т. 1.
Жалбата е просрочена, тъй като решението на ОИК е обявено на 23.08.2011 г., срокът му за обжалване е изтекъл на 26.08.2011 г., а жалбата е подадена едва на 31.08.2011 г.
Отделно от това жалбата е и неоснователна, доколкото от представеното към преписката решение № 9-ПВР/МИ/23.08.2011 г., т. 5 се установява, че е регистрирана за участие в изборите за общински съветници и кметове в община Стамболийски ПП „Вяра морал родолюбие отговорност - национален идеал за единство". Общинска избирателна комисия е спазила изискванията на чл. 95, ал. 3, т. 1 и чл. 89, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 8 във връзка с чл. 33, ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Атанас Венков Мавродиев срещу решение № 9-ПВР/МИ/23.08.2011 г. на ОИК в община Стамболийски, област Пловдив.
Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения