Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-577/09.09.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за замяна на председателя на ОИК - Своге, Иван Василев Иванов с Галина Иванова Стоянова - заместник-председател на комисията, а на мястото на Галина Иванова Стоянова за заместник-председател да бъде назначена досегашната резерва Ренета Стефанова Кръстанова. Към предложението е приложена молба от Иван Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Своге. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ренета Стефанова Кръстанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Своге, Софийска област, Иван Василев Иванов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Галина Иванова Стоянова, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения