Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 740-ПВР/МИ
София, 12 септември 2011 г.

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Своге, Софийска област, назначена с Решение № 149-ПВР/МИ от 10 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-577/09.09.2011 г. от Жоро Радоев Цветков - общински ръководител на ПП „ГЕРБ" - Своге, за замяна на председателя на ОИК - Своге, Иван Василев Иванов с Галина Иванова Стоянова - заместник-председател на комисията, а на мястото на Галина Иванова Стоянова за заместник-председател да бъде назначена досегашната резерва Ренета Стефанова Кръстанова. Към предложението е приложена молба от Иван Василев Иванов за освобождаването му като председател на ОИК - Своге. По преписката са налични декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Ренета Стефанова Кръстанова.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК - Своге, Софийска област, Иван Василев Иванов, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 1 от 01.09.2011 г.
ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК - Своге, Софийска област, Галина Иванова Стоянова, ЕГН ..., досегашен заместник-председател.
НАЗНАЧАВА за заместник-председател на ОИК - Своге, Софийска област, Ренета Стефанова Кръстанова, ЕГН ...
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения