Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 735-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Козлодуй, област Враца, назначена с Решение № 293-ПВР/МИ от 15.08.2011 г. на ЦИК

Постъпило е предложение с вх. № ОИК-565/08.09.2011 г. от Гълъб Борисов Кирилов - упълномощен представител на ПП „ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ", за промени в ОИК - Козлодуй, област Враца. Предлага се на мястото на члена на комисията Зоя Александрова Кръстева да бъде назначена Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева. Към предложението са приложени: молба от Зоя Александрова Кръстева за освобождаването й като член на ОИК; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК и копие от диплома за завършено висше образование на Десислава Гълъбова Кирилова. Допълнително са представени по факса пълномощно от Борислав Константинов Банчев на Гълъб Борисов Кирилов и писмо от Борислав Константинов Банчев - областен председател на ДПС - Враца, до ОИК - Козлодуй.
Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и т. 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Зоя Александрова Кръстева, ЕГН ..., и анулира издаденото й удостоверение № 14 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК в община Козлодуй, област Враца, Десислава Гълъбова Кирилова-Кучева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • № 1732-НС / 16.01.2020

    относно: обявяване на Деан Стоянов Станчев за народен представител от Тридесети изборен район – Шуменски

  • всички решения