Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 732-МИ
София, 26 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/145 от 23 август 2019 г. от кмета на община Върбица, област Шумен, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Върбица. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Върбица, област Шумен, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Борислав Стоянов Георгиев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Родинка Славова Тодорова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:   Станислав Атанасов Костадинов
СЕКРЕТАР: Ахмед Мустафов Капустрев
ЧЛЕНОВЕ:   Шермин Ахмед Сефер
  Юммю Мехмед Али
  Хатидже Реджебова Дурльова
  Хюсеин Мустафов Бошнаков
  Гюлсевер Раимова Тефикова
  Юзджан Фикретов Ислямов
  Мирослава Димитрова Димитрова
  Радина Иванова Вълкова
  Соня Стоянова Мерсинкова
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.а


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2596-МИ / 04.10.2023

  относно: регистрация на сдружение „ИСТИНАТА ЗА СТАРА ЗАГОРА“ за участие с наблюдатели в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • № 2595-МИ / 04.10.2023

  относно: промени в състава на ОИК – Черноочене, област Кърджали

 • № 2594-МИ / 04.10.2023

  относно: условията и реда за участие на застъпници на кандидатите в кандидатските листи на партии, коалиции, местни коалиции и инициативни комитети в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

 • всички решения