Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 732-ПВР/МИ
София, 09.09.2011

ОТНОСНО:  промяна в състава на ОИК в община Пирдоп, Софийска област, назначена с Решение № 422-ПВР/МИ от 18 август 2011 г. на ЦИК

Постъпило е писмо с вх. № ОИК-563/08.09.2011 г. от Теодора Петрова - председател на ОИК - Пирдоп, с което се препраща предложение от 07.09.2011 г. от Манчо Манчев - общински председател на ПП „Движение за права и свободи" - Пирдоп, за замяна на члена на ОИК - Пирдоп, Павлина Добрева Георгиева с Десислава Иванова Харалампиева-Генчева. Към писмото са приложени: писмо на ОИК - Пирдоп, изх. № 15 от 23.08.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 1 от 06.09.2011 г.; молба от Павлина Добрева Георгиева вх. № 2 от 06.09.2011 г. за освобождаването й като член на ОИК - Пирдоп; декларация по чл. 16, ал. 2 от ИК; копие от дипломата за завършено полувисше образование и учителска правоспособност на Десислава Иванова Харалампиева от 1990 г.
На основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:


ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Павлина Добрева Георгиева, ЕГН ..., и анулира удостоверение № 15 от 01.09.2011 г.
НАЗНАЧАВА за член на ОИК - Пирдоп, Софийска област, Десислава Иванова Харалампиева-Генчева, ЕГН ....
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в срок до три дни от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1735-МИ / 23.01.2020

    относно: промяна в състава на ОИК – Добричка, област Добрич

  • № 1734-МИ / 21.01.2020

    относно: налагане на административно наказание на доставчика на медийни услуги „Икономедия“ АД, за нарушение на изискването на чл. 205, ал. 5 от Изборния кодекс

  • № 1733-МИ / 16.01.2020

    относно: жалба от Р. Р. Д. и коалиция „БСП за България“ срещу решение № 234 от 20.11.2019 г. ОИК – Кюстендил, област Кюстендил

  • всички решения