Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 728-ПВР
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: регистриране на кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката Жельо Николов Желев и Калин Димитров Крулев за участие в изборите на 14 ноември 2021 г.

Постъпило е предложение от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ (Приложение № 75-ПВР от изборните книжа) за издигане на кандидат за президент Жельо Николов Желев и кандидат за вицепрезидент Калин Димитров Крулев в изборите на 14 ноември 2021 г., подписано от Калин Димитров Крулев, упълномощен представител на ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“, регистрирана с Решение № 640-ПВР от 29.09.2021 г. на ЦИК, заведено под № 22 на 12 октомври 2021 г. в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021г. на ЦИК, за регистрация на кандидат за президент Жельо Николов Желев, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент Калин Димитров Крулев, ЕГН …, с постоянен адрес: …

Към предложението са приложени:

 1. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Жельо Николов Желев.
 2. Заявление-декларация по чл. 318, ал. 1, т. 3 във връзка с чл. 3, ал. 3 ИК и § 1, т. 1 от ДР на ИК – Приложение № 77-ПВР от изборните книжа, подписано от Калин Димитров Крулев.
 3. Пълномощно от представляващия ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“ към подписалия предложението за регистрация.

Налице са изискванията на чл. 318, ал. 1, т. 2 и 3 и чл. 320, ал. 1 от Изборния кодекс и Решение № 578-ПВР от 23 септември 2021 г. на ЦИК за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 14 ноември 2021 г.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 318, ал. 2 и чл. 321, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА за кандидат за президент на републиката Жельо Николов Желев, ЕГН …, с постоянен адрес: …, и кандидат за вицепрезидент на републиката Калин Димитров Крулев, ЕГН …, с постоянен адрес: …, предложени от ПП „ОБЩЕСТВО ЗА НОВА БЪЛГАРИЯ“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1263-НС / 12.08.2022

  относно: регистрация на коалиция „ГЕРБ-СДС“ за участие в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1262-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Пети изборен район – Видински, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • № 1261-НС / 12.08.2022

  относно: назначаване на Районна избирателна комисия в Десети изборен район – Кюстендилски, за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 • всички решения