Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-МИ
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-282 от 07.10.2021 г. е постъпило писмо от ОИК – Исперих, че с решение № 197 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Йонково Басри Османов Чакъров.

Приложени са: влязло в сила решение № 61 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 98/2021 г. по описа на Административен съд – Разград; решение № 200 от 05.10.2021 г. на ОИК – Исперих; решение № 197 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Йонково, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Йонково към 15.09.2021 г. е 1355 души, поради което в кметство Йонково, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3522-МИ / 16.07.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Сливен

  • № 3521-МИ / 16.07.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ясенково, община Венец, област Шумен

  • № 3520-ЗДОИ / 11.07.2024

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • всички решения