Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 725-МИ
София, 12 октомври 2021 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-282 от 07.10.2021 г. е постъпило писмо от ОИК – Исперих, че с решение № 197 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих, на основание чл. 42, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 42, ал. 3 ЗМСМА предсрочно са прекратени пълномощията на кмета на село Йонково Басри Османов Чакъров.

Приложени са: влязло в сила решение № 61 от 27.04.2021 г. по адм. дело № 98/2021 г. по описа на Административен съд – Разград; решение № 200 от 05.10.2021 г. на ОИК – Исперих; решение № 197 от 07.04.2021 г. на ОИК – Исперих; справка от официалната страница на ГД „ГРАО“ в МРРБ за броя на населението по постоянен адрес на кметство Йонково, от която е видно, че броят на населението по постоянен адрес на кметство Йонково към 15.09.2021 г. е 1355 души, поради което в кметство Йонково, община Исперих, област Разград, следва да се произведе частичен избор за кмет на кметство.

Централната избирателна комисия приема, че Общинската избирателна комисия – Исперих, област Разград, е представила необходимите документи съгласно изискванията на чл. 463, ал. 3 от Изборния кодекс, поради което и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Йонково, община Исперих, област Разград.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2488-МИ / 21.09.2023

    относно: приемане на Правила за отразяване от Българската национална телевизия и Българското национално радио на проявите на кандидатите за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г., регистрирани от партиите, коалициите, местните коалиции и инициативните комитети по време на предизборната кампания

  • № 2487-МИ / 21.09.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Долни Дъбник, област Плевен

  • № 2486-МИ / 21.09.2023

    относно: жалби срещу решения №11-МИ, №12-МИ и № 13-МИ от 18.09.2023 г. на ОИК – Белоградчик

  • всички решения