Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 724-МИ
София, 26 август 2019 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, за изборите за общински съветници и за кметове на 27 октомври 2019 г.

В Централната избирателна комисия е постъпило писмо с вх. № МИ-06-215/148 от 23 август 2019 г. от кмета на община Болярово, област Ямбол, с предложение за състав на Общинската избирателна комисия в общината.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 75, ал. 7 във връзка с ал. 3, 4 и 5, чл. 80 и чл. 81 във връзка с чл. 66 от Изборния кодекс и Решения № 600-МИ от 09.08.2019 г. и № 603-МИ от 12.08.2019 г. на ЦИК.

Консултациите са проведени при спазване на изискванията на чл. 76 ИК. В консултациите са участвали представители на парламентарно представените партии и коалиции и на коалицията, която има членове в Европейския парламент съгласно Решение № 600-МИ от 09.08.2019 г. на ЦИК. Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на състава и ръководството на Общинската избирателна комисия в община Болярово. Протоколът от проведените консултации на 16.08.2019 г. е подписан без особени мнения и възражения.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 75, ал. 10 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Болярово, област Ямбол, в състав от 13 членове, както следва:
Длъжност в комисията Име, презиме, фамилия
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таня Стоева Стоева
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Геновева Танева Петкова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Драгомир Иванов Димов
СЕКРЕТАР: Стоянка Стоянова Николова
ЧЛЕНОВЕ: Илия Николов Илиев
  Пролетка Райкова Петрова
  Илиян Иванов Янев
  Ангел Тодоров Ангелов
  Миряна Костадинова Иванова
  Десислава Иванова Кичукова
  Иванка Вълева Костова
  Илиан Атанасов Илчев
  Димитър Боев Иванов
 1. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 7 септември 2019 г.
 2. На назначените членове да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

961-МИ/

Календар

Решения

 • № 33-НС / 18.05.2021

  относно: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 32-НС / 18.05.2021

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • № 31-НС / 18.05.2021

  относно: определяне формата и структурирания електронен вид на списъците на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

 • всички решения