Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 72-ЕП
София, 3 април 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район – Софийски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на Софийска област с вх. № ЕП-05-9 от 28.03.2014 г. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 2, 3 и 4 от ИК и протокол от 28.03.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в ИК.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и шести район - Софийски, поради което съставът на РИК в Двадесет и шести район - Софийски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на Софийска област предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 7-ЕП от 23 март 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и шести район - Софийски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Божидар Георгиев Въжаров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ива Трифонова Николова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Марио Розалинов Пунчев
СЕКРЕТАР: Екатерина Драганова Клечкова-Димитрова
ЧЛЕНОВЕ: Димитър Тодоров Димитров
Стилиян Кирилов Димитров
Георги Бориславов Петраков
Захаринка Иванова Истаткова
Лазарина Василева Бонева
Галина Георгиева Костова
Евелина Драганова Овчарова
Цветан Иванов Стойчев
Теодора Красимирова Спасова
Мария Димитрова Вълканова
Весела Начева Начева-Кръстева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 4 април 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Свързани решения:

136-ЕП/

Календар

Решения

  • № 3488-ЕП/НС / 18.06.2024

    относно: жалба от Малина Маринова Найденова – заместник-председател на РИК – 23 – София, срещу решение № 175-ЕП/НС от 13.06.2024 г. на РИК 23 – София

  • № 3487-МИ / 18.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Царево, област Бургас

  • № 3486-МИ / 18.06.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Коиловци, община Плевен, област Плевен

  • всички решения