Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 712-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район – Хасковски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Хасково с изх. № ОИ-10-4-(10) от 1.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-33 от 12.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 11.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, поради което съставът на РИК в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Хасково предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и девети изборен район - Хасковски, в състав от 15 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Димитър Велев Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Иванка Стойчева Джокова
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ибрям Раиф Мустафа
СЕКРЕТАР Добромир Коев Якимов
ЧЛЕНОВЕ: Венелин Карев Челебиев
Димитър Атанасов Цветков
Георги Митков Митев
Албена Димитрова Ченголова
Славея Георгиева Костадинова
Атанас Зафиров Янчев
Веско Цветанов Георгиев
Бойчо Георгиев Бойчев
Хамдие Тасим Сабри
Милен Йорданов Петров
Боряна Радкова Делчева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения