Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 710-НС
София, 14 август 2014 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район – Старозагорски, за изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Стара Загора с изх. № АК-02-314 от 10.08.2014 г., заведено в ЦИК вх. № НС-05-13 от 10.08.2014 г. Към писмото на областния управител са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 3 и 4 от ИК и протокол от 10.08.2014 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

При консултациите не е постигнато съгласие по състава на Районната избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, поради което съставът на РИК в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, се определя от ЦИК на основание приложените към писмото на областния управител на област Стара Загора предложения от партиите и коалициите, участвали в консултациите.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 11 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от Изборния кодекс и Решение № 652-НС от 6 август 2014 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Двадесет и седми изборен район - Старозагорски, в състав от 19 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Таньо Брайков Танев
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Междну Бехчет Халид
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Десислава Атанасова Кънева
СЕКРЕТАР Катя Димитрова Киликчиева
ЧЛЕНОВЕ: Енчо Желев Иванов
Зорница Светославова Петрова
Илиян Христов Петков
Нина Цветкова Савова-Кършакова
Теодора Иванова Крумова-Желева
Тонка Иванова Тачева
Снежана Славова Станкова
Ива Георгиева Димитрова
Адриана Николова Тенева
Каролина Георгиева Пенчева
Валентин Йончев Маринов
Жеко Бончев Тодоров
Дарина Пенева Льондева
Татяна Неделчева Чанкова
Весела Красимирова Пейчева

 

2. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 15 август 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1924-МР / 23.05.2023

    относно: възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в община Челопеч, Софийска област, на 18 юни 2023 г.

  • № 1923-НС / 23.05.2023

    относно: изменение на Решение № 1866-НС от 31.03.2023 г. на ЦИК относно определяне на реда и срока за извършване на проверка за гласуване в нарушение на правилата на Изборния кодекс в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., включително проверка на решенията по чл. 39 и удостоверенията по чл. 40 ИК

  • № 1922-НС / 18.05.2023

    относно: унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения